Fietsrotonde

In de zomer van 2013 heeft de gemeente Zwolle de fietsrotonde aangelegd bij de fietsoversteek Philosofenallee-Vondelkade. Dit was de eerste fietsrotonde van Nederland.

De belangrijkste fietsroute vanuit Berkum en Wipstrik richting de binnenstad volgt de Vondelkade en de Philosofenallee. Bij de Wipstrikkeralllee-Vechtstraat kruist deze de Zwolse binnenring. In de oude situatie moesten fietsers hier lang wachten en voelden zich onveilig. In samenwerking met verschillende lokale belangengroepen zoals wijkvereniging, scholen, politie, VVN en Fietsersbond en experts is gezocht naar een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert. Dit is de fietsrotonde geworden.

Auto's niet rond rijden

Op de fietsrotonde kunnen auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel. Hierdoor blijft de hoofdfietsroute een autoluwe (fiets)straat, wordt de doorstroming van de fiets sterk verbeterd en wordt de binnenring minimaal verstoord. De fietsrotonde zorgt er voor dat fietsers veiliger en sneller kunnen oversteken. Automobilisten die gebruik maken van de Zwolse binnenring kennen het principe van fietsers die voorrang hebben op een rotonde. Deze wat kleinere fietsrotonde heeft dezelfde inrichting.

De Philosofenallee is, in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG; subsidie provincie) een fietsstraat geworden. Het verbeteren van de fietsoversteek tussen de Philosofenallee en de Vondelkade maakt onderdeel uit van dit project.