Formulier bezwaar gemeentelijke belastingen m.u.v. parkeerbelastingen

U kunt dit formulier gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen gemeentelijke belastingen, zoals bijdrage bedrijveninvesteringszone, precario of leges. Voor het bezwaar maken tegen een parkeerbelasting/parkeerbon gaat u naar de pagina parkeerbelasting (onder kopje aanvraag).

Vul hieronder in namens wie u bezwaar maakt.
U heeft een ondertekende machtiging nodig van de persoon namens wie u bezwaar maakt. Deze machtiging moet als bijlage worden toegevoegd.
Gegevens factuur
Datum factuur
Gegevens bezwaar
Bijlagen toevoegen
Mijn gegevens
Datum verzending  verplicht