Gebiedsbeheerplan

Zwolle is een stad die groeit. Zwolle heeft ervoor gekozen dit op een verantwoorde en duurzame manier te doen. De ondergrond is hiervoor van groot belang. Deze bestaat uit bodem en grondwater. Op veel plaatsen is deze ondergrond alleen wel vies.

Maar we willen wel graag bouwen en we willen ook graag energie uit de bodem gebruiken. En alles schoonmaken kost veel geld, geld dat er vaak niet is.

In het gebiedsbeheerplan is nu opgeschreven hoe de gemeente vindt dat dit aangepakt kan worden. Dus hoe je omgaat met de vieze bodem of het vieze grondwater. Maar ook hoe je schone stukken van Zwolle schoon houdt. Verder staat in het plan hoe we goed gebruik kunnen maken van de ondergrond voor koude en warmte (bodemenergie).

Zwolle succesvol

Gemeente Zwolle verwacht eind 2015 alle spoedlocaties met mogelijke risico’s zijn gesaneerd dan wel beheerst. Daarmee verwacht Gemeente Zwolle te voldoen aan de doelstelling uit het Bodemconvenant 2010-2015 én 2016-2020! Zwolle is daarmee één van de koplopers op dit gebied. 

Dit mooie resultaat wordt behaald dankzij het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal. Een plan dat voordelen biedt voor zowel de eigenaren van verontreinigde locaties als Gemeente Zwolle. De hele spoedlijst is 1 oktober jl. ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze gegevens gebruiken zij om de Tweede Kamer nader te informeren over de resultaten en voortgang van de bodemsaneringsoperatie in Nederland.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Arne Soels, gemeente Zwolle via telefoon: 038 498 2141 of e-mail: a.soels@zwolle.nl  

Op de website van RWS Leefomgeving vindt u meer informatie over het bodemconvenant en het project aanpak spoedlocaties.
 

gebiedsbeheerplan-zwolle-centraal-11-12-2013.pdf

brochure-gebiedsbeheerplan-zwolle-centraal.pdf

Artikel 'Bodembeleid in beweging van Gebiedsontwikkeling.nu