Gemeente aan de slag met oneigenlijk grondgebruik

13 oktober 2023
Homepage

Grond is schaars in Zwolle. Ook de openbare ruimte, waarin we wonen, werken, ontmoeten en bewegen, staat onder druk. Daarom wil de gemeente haar eigen grond in de openbare ruimte nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen benutten. In het belang van alle inwoners. Het college van burgemeester en wethouders heeft laten onderzoeken hoeveel van haar grond gebruikt wordt door inwoners of bedrijven, zonder instemming van de gemeente. Het gaat bij elkaar opgeteld om een oppervlak van 51 voetbalvelden aan grond die oneigenlijk, dus zonder afspraken, wordt gebruikt door derden. De gemeente wil dit oneigenlijk grondgebruik wijk voor wijk gaan aanpakken. Het voorstel voor de aanpak wordt nog dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Wordt er positief besloten, dan start de gemeente vanaf het voorjaar van 2024 met het terugvragen van de grond.  

Grond terugvragen is nodig 

De openbare gemeentelijke grond wordt ingezet om de stad gezond en leefbaar te houden. Geen eenvoudige opgave nu de grond schaarser wordt en de stad verder groeit. Er is vraag naar meer woningen en ruimte voor andere vormen van mobiliteit. De veranderingen van het klimaat (wateroverlast en hitte in de stad) vragen om andere manieren van bouwen en aanleg en beheer van groenvoorzieningen. Ook de energietransitie vraagt om grote aanpassingen, boven en onder de grond. Al deze opgaven strijden om de steeds beperkter wordende ruimte.  

Het gebruiken of in bezit nemen van gemeentelijke grond door inwoners en bedrijven bemoeilijkt het uitvoeren van deze noodzakelijke veranderingen. De stad is op een punt aangekomen waarop het gaat knellen. De gevolgen zijn groot. Minder groen in de stad heeft negatieve effecten op prettig wonen en leven, onze gezondheid, de waterbeheersing en verscheidenheid in planten en dieren. Vernietiging van groen (heesters, bermen en zelfs bomen worden soms gekapt ten behoeve van privé-parkeerplaatsen) vormt een aanzienlijke kostenpost. Het veroorzaakt problemen in de bereikbaarheid van de ondergrond. Hierin liggen namelijk kabels, leidingen en/of rioleringen voor algemeen gebruik. Het zorgt voor vertraging in de energietransitie. Nu al ontstaan problemen bij het realiseren van nieuwe transformatorhuisjes en elektriciteitsbekabeling. 
En tot slot veroorzaakt het problemen met toekomstige aanpassingen of uitbreidingen in de openbare ruimte, zoals de aanleg van voet- en fietspaden.  

Ervaringen uit andere gemeenten leren dat het blijven toestaan van grondgebruik dat eigenlijk van de gemeente is, het probleem naar de toekomst toe alleen maar vergroot. 
Los van al deze zaken is een brede aanpak nodig, omdat de gemeente vanuit het gelijkheidsprincipe, één lijn wil trekken voor alle inwoners van Zwolle. 

Aanpak oneigenlijk grondgebruik 

Dit najaar brengt de gemeente in kaart of het bestaande beleid op orde is. Ze bekijkt of de regels nog kloppen en of de overzichten van de afspraken over grondgebruik die al bestaan, zijn bijgewerkt. Wat zijn op wijkniveau de meest actuele inzichten rond de inrichting van Zwolle voor de toekomst? Waar gaat het knellen? 

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken gaat de gemeente met inwoners of bedrijven in gesprek. Waar sprake is van oneigenlijk grondgebruik worden verschillende opties aangeboden: de grond kan worden teruggegeven en in oorspronkelijke staat worden hersteld of worden gekocht van de gemeente. 

Deze aanpak wordt wijk voor wijk opgepakt. In elke wijk organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst met uitgebreide uitleg en de mogelijkheid om vragen te stellen. Inwoners en bedrijven die oneigenlijk gebruik maken van gemeentegronden krijgen daarna een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Daarin worden waar dat kan, de verschillende mogelijkheden besproken.  

Verloop van het project en contact 

De gemeente start dit project in het voorjaar van 2024. Het project heeft een doorlooptijd van enkele jaren. Vanaf november geeft de gemeente op de website www.zwolle.nl meer informatie over fasering en aanpak. Heeft u nu al vragen over dit project of wilt u uw situatie alvast bij de gemeente onder de aandacht brengen? Stuur dan een bericht aan postbus@zwolle.nl

of bel 14 038. 

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle