Luchtfoto Nieuwe Veemarkt

Gemeente verlengt verkoopprocedure eventvoorziening

22 december 2022
Homepage

De gemeenteraad heeft eind 2021 kaders vastgesteld om te starten met een verkoopprocedure voor twee kavels in Voorsterpoort-Oost om daar een nieuwe indoor eventvoorziening voor de stad te realiseren. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze procedure in de zomer van 2022 af te ronden, maar het college besloot eerder al de termijn te verlengen tot na de zomer van 2022. Nu besluit het college deze termijn nogmaals te verlengen.

Luchtfoto Nieuwe Veemarkt

Tijd nemen

Op dit moment is er nog één gegadigde over die een inzending heeft gedaan. Deze inzending voldoet nog niet geheel op alle punten. De ervaringen uit de procedure zoals deze tot op heden is doorlopen, bevestigen dat het aangewezen gebied een aantal beperkingen en risico’s met zich meebrengt. Het college heeft daarom al eerder de procedure verlengd. Door meer tijd te geven is er kans dat de inzending invulling kan geven aan de ambities van de gemeente voor een eventvoorziening. Daarom willen B en W nog een keer extra tijd geven voor een plan dat voldoet aan de gestelde eisen en randvoorwaarden. 

Het belang voor de stad en regio is groot

Het mogelijk maken van een nieuwe indoor eventvoorziening in Voorsterpoort-Oost is een belangrijk vliegwiel om nieuwe ontmoeting en levendigheid te realiseren voor de stad en het gat in te vullen dat met het verdwijnen van de IJsselhallen zal ontstaan. Voor zowel business-to-business als business-to-consumer ziet het college veel potentieel om met zo’n eventvoorziening een aantrekkelijke regionale trekpleister te realiseren. De nieuwe eventvoorziening zal bijdragen aan de culturele en economische kracht van stad en regio.

Wethouder Monique Schuttenbeld (cultuur en evenementen): “De realisatie van een eventvoorziening is van groot belang voor de groeiende stad Zwolle. Dit is een bijzondere en zeer specifieke ontwikkeling, een enorme investering met een grote impact voor de stad. Daarom hebben we meer tijd nodig om het comfort te verkrijgen om als gemeentebestuur een juiste beslissing te nemen.” 

Vervolg

De gemeenteraad is geïnformeerd over de verlenging. De gegadigde partij, stakeholders en omwonenden worden op de hoogte gesteld van de aangepaste planning van de verkoopprocedure. De gegadigde wordt geïnformeerd op welke punten nog aanpassing nodig is om te kunnen vaststellen dat aan de minimumeisen wordt voldaan. De verwachting is dat de definitieve beoordeling in het kader van de verkoopprocedure in kwartaal 2 van 2023 kan plaatsvinden.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle