Bomen snoeien

Gemeente Zwolle en ROVA onderhouden en vervangen bomen vanwege veiligheid

31 januari 2024
Homepage

Komende periode gaat ROVA aan de slag met de kap van ruim 600 bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid van de omgeving. De gemeente Zwolle en ROVA zorgen samen voor het beheer en onderhoud van de ruim 70.000 bomen die in de gemeente staan. De bomen worden goed onderhouden en regelmatig gecontroleerd. Bomen die niet gezond zijn en een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden gesnoeid of gekapt.

Bomen dragen bij aan het buitengeluk van inwoners, want bomen zorgen voor verkoeling, houden water vast en zijn een voedselbron voor insecten en vogels. Daarom plaatsen de gemeente Zwolle en ROVA voor elke gekapte boom ook weer een nieuwe boom terug. 

Veiligheidsinspectie

Gemeente Zwolle en ROVA laten ieder jaar een deel van de bomen inspecteren om te zien of de bomen nog veilig en vitaal zijn. Als uit de inspectie blijkt dat bomen niet meer met onderhoudsmaatregelen veilig behouden kunnen blijven, komen ze op de kaplijst. Die kaplijst wordt altijd gedeeld met stichting Zwolle Groenstad. Zij doen een extra controle om er zeker van te zijn dat de gemeente niet zomaar goede bomen laat omkappen. “Ieder jaar zorgt Zwolle voor een veilig en duurzaam behoud van een groene en boomrijke stad. Het voelt goed om in alle openheid de kwaliteit van dit proces te volgen en samen te borgen”. Aldus Dirk Maas Voorzitter van Zwolle groenstad.

Herplant

Voor elke gekapte boom, wordt een nieuwe boom teruggeplaatst. Tot aan de zomer bepaalt de gemeente waar welke boom terugkomt. De soort boom wordt zorgvuldig uitgekozen en zo wordt een bestellijst bepaald. Met de bestellijst gaat ROVA naar de kwekerij om aan de geschikte bomen te komen. Vanaf half november zorgt ROVA voor de herplant van bomen. Op de website www.zwolle.nl/bomen staat meer informatie en een kaart waarop de te kappen en nieuw aan te planten bomen staan.

112 zieke essen

Vorig jaar augustus en september hebben de gemeente Zwolle en ROVA een inventarisatie van essen laten doen. Die inventarisatie heeft uitgewezen dat er in Zwolle 112 essen zijn die de essentaksterfte hebben. Tegen deze boomziekte is tot nu toe niets te doen. De takken van essen sterven door een schimmel af. Uiteindelijk kan de hele boom of grote delen van de boom afsterven. De 112 essen maken onderdeel uit van de ruim 600 bomen die gekapt gaan worden.

Minder essentaksterfte besmetting

Uit de inventarisatie blijkt dat de essen minder ziek zijn dan werd verwacht. Toen de gemeente en ROVA in 2018 de eerste zieke essen lieten kappen waren dat er 1800 stuks. De verwachting toen was, dat er ieder jaar zo’n 1000 essen gekapt moesten worden als gevolg van de ziekte. De afgelopen drie jaar en ook dit jaar valt het aantal te kappen essen mee. Het is de komende jaren afwachten wat de ziekte echt zal doen met de essen in Zwolse. De gemeente en ROVA blijven dat jaarlijks nauwkeurig monitoren. Op www.zwolle.nl/essentaksterfte staat meer informatie over de aanpak van de essentaksterfte in Zwolle.