Gemeente Zwolle zet in op eenvoudigere en toegankelijkere inkomensregelingen

04 juli 2024
Homepage

De gemeente Zwolle ziet dat veel Zwollenaren worstelen met rondkomen, waaronder jongeren en zzp’ers. Ze wil daarom dat meer Zwollenaren met lage inkomens gebruikmaken van vergoedingen en extra’s die er voor hen zijn. Het college stelt de raad daarom voor om inkomensregelingen bekender en toegankelijker te maken. Ook moeten regelingen makkelijker aan te vragen zijn. Daarnaast is het voorstel om partners als Op Orde meer te ondersteunen, zodat ze inwoners nog beter kunnen informeren en helpen bij het aanvragen van inkomensregelingen. De manier waarop wordt samen met partners verder uitgewerkt.

Wethouder kansengelijkheid Michiel van Willigen: “Als gemeente vinden we het belangrijk om hulp dicht bij onze inwoners te organiseren. Hierbij willen we iedereen bereiken die recht heeft op inkomensregelingen. Daarom nemen we ons huidige beleid kritisch onder de loep. Ook gaan we samen met inwoners en maatschappelijke partners werken aan een nieuw minimabeleid. Samen zorgen we ervoor dat de bestaanszekerheid verbetert van Zwollenaren die dit nodig hebben.”  

Regelingen bekender maken 

Uit onderzoek blijkt dat veel werkende mensen met een laag inkomen onterecht denken dat zij geen recht hebben op regelingen. Werkende Zwollenaren zijn vaak niet bij de gemeente bekend, waardoor ze deze inwoners moeilijk kan bereiken. Hetzelfde geldt voor Zwolse zzp’ers die het financieel moeilijk hebben. Daarom start de gemeente met proactief informeren: inwoners die recht hebben op één regeling worden actief gewezen op andere regelingen waar ze recht op hebben. Verder onderzoekt de gemeente hoe ze op korte termijn de bekendheid van de regelingen kan vergroten, bijvoorbeeld door informatie op nog meer plekken in de stad beschikbaar te maken. Ook start de gemeente dit najaar een campagne om de regelingen bij een breder publiek bekender te maken.   

Vereenvoudigen regelingen 

De gemeente heeft de nodige verbeteringen voor ogen als het gaat om het vereenvoudigen van de regelingen. Bijvoorbeeld het verminderen van het bewijs dat nodig is voor inkomen en uitgaven, voor zover de Participatiewet dat toelaat. De gemeente kijkt verder of het mogelijk is dat inwoners meerdere regelingen in één keer kunnen aanvragen. Ook onderzoekt de gemeente of inwoners met recht op een regeling, deze maar één keer hoeven aan te vragen en niet elk jaar opnieuw. Tenslotte controleert de gemeente haar brieven en de website samen met inwoners: zijn teksten begrijpelijk, is de website overzichtelijk en is duidelijk genoeg wat iemand moet invullen en inleveren bij het aanvraagformulier?   

Ondersteuning partners 

De gemeente gaat partners beter ondersteunen zodat ze inwoners nog beter kunnen informeren en helpen bij het aanvragen van inkomensregelingen. Bijvoorbeeld via de gids ‘Zwollenaar laat geen geld liggen’. Verder praat de gemeente regelmatig met haar inwoners en partners om feedback op te halen voor verbeteringen van de regelingen en de hulp bij het aanvragen van deze regelingen. 

Regelingen en aanvragen 

Op www.berekenuwrecht.nlexterne-link-icoon zien inwoners op welke regelingen ze recht hebben. Op www.zwolle.nl/werk-en-inkomen staat een overzicht van de gemeentelijke regelingen. Daar kunnen ze ook aangevraagd worden.  

Ondernemers die het financieel moeilijk hebben kunnen terecht bij het team Ondernemers en geldzaken op www.zwolle.nl/ondernemers-en-geldzakenexterne-link-icoon of bellen met 038 498 3179.