Vergadering gemeenteraad Zwolle

Gemeenteraad debatteert over herijking visie arbeidsparticipatie en voert Rondetafelgesprek Veiligheid

11 maart 2024
Homepage

Op maandag 18 maart debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de stand van zaken herijking visie arbeidsparticipatie. Gelijktijdig is er een rondetafelgesprek in de TaK-zaal over verkeersveiligheid.

Raadsdebat stand van zaken herijking visie arbeidsparticipatie, Raadzaal, 19.30 uur

De fracties van CDA, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie en PvdD hebben deze raadsbrief aangedragen om te bespreken. In de raadsbrief wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rond de visie op arbeidsparticipatie en de totstandkoming van lokaal arbeidsmarktbeleid. De aangepaste visies op deze onderwerpen worden nu ontwikkeld. Op 18 maart wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Bijlage bij de raadsbrief is de ‘Tussenrapportage herijking visie op arbeidsparticipatie’. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat de (regie op de) samenhang in de participatieketen en arbeidsmarkt beter georganiseerd moet worden, zodat we meer inwoners onder de Participatiewet kunnen ondersteunen richting (arbeids)participatie. Daarnaast willen we de samenwerking in de regio en de rol die de gemeente Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met de behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard, een helder verhaal wat werkgevers van ons mogen en kunnen verwachten en aan lokaal arbeidsmarktbeleid. Omdat arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie met elkaar zijn verweven, wil de gemeente beide onderwerpen in één visie combineren en deze in het tweede kwartaal van 2024 voorleggen aan de raad om daar een besluit over te nemen.

Bekijk de stukken voor het raadsdebatexterne-link-icoon.

Rondetafelgesprek Verkeersveiligheid, TaK-zaal, 19.30 uur

Hoe en waar kan de gemeente(raad) helpen om Zwolle verkeersveiliger te maken? In een open en informeel gesprek met deskundigen en inwoners laten raadsleden zichzelf informeren  over de (mogelijke) vervolgacties en horen zij graag de verschillende opvattingen om tot veiligere verkeerssituaties te komen. Dat kan gaan om gewenste aanpassingen in de infrastructuur en/of gedragsverandering. Voor dit rondetafelgesprek heeft de raad vertegenwoordigers uitgenodigd van de politie, gemeente, wetenschap, rijschoolhouders, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en inwoners.

Bekijk de stukken voor het rondetafelgesprekexterne-link-icoon.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.