Gemeenteraad debatteert over Koers Sociaal Domein en voert themadebat Fysieke Leefomgeving

22 januari 2024
Homepage

Op maandag 29 januari debatteert de gemeenteraad over de Koers Sociaal Domein. In de TaK-zaal is er een themadebat Fysieke Leefomgeving.

Raadsdebat Koers Sociaal Domein, Raadzaal, 19.30 uur

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en steeds meer taken waar het gaat om het welzijn, gezondheid, de (inkomens)ondersteuning en zorg voor inwoners. Dit geheel wordt het gemeentelijke ‘sociaal domein’ genoemd. Sinds 2019 wordt onder de noemer van de ‘Hervormingsagenda Sociaal Domein’ gewerkt aan verschillende veranderingen. Onder andere door meer te denken in totaaloplossingen, vanuit mogelijkheden van inwoners en vanuit de vraag van inwoners in plaats vanuit het aanbod. Inmiddels is het nodig opnieuw de koers te bepalen omdat er vele nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals de groei van de stad, vergrijzing, personeelstekorten en landelijk beleid. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren veel geleerd over hoe de overheid (kwetsbare) inwoners in de praktijk nog beter kan ondersteunen. Dat betekent niet dat er een volledig nieuwe koers nodig is, maar dat wordt voortgebouwd op de ingeslagen weg. De ambitie van de gemeente is dat iedereen in Zwolle kan meedoen. Met dezelfde kansen voor iedereen en bestaanszekerheid voor inwoners.

Het college vraagt de gemeenteraad nu om op basis van de nota richtinggevende uitspraken over de koers te doen. Hieruit moet duidelijk worden hoe de raad kijkt naar de manier waarop de gemeente de komende jaren binnen het sociaal domein gaat werken. Daarbij komen twee thema’s aan de orde: ten eerste hoe de beweging in het sociaal domein doorgezet moet worden en ten tweede hoe gewerkt moet worden aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Binnen deze thema’s komen vijf gespreksonderwerpen aan de orde:
1. Vooral inzet van de overheid of meer beroep op de samenleving
2. In hoeverre moet of kan het zorglandschap veranderen
3. Vooral inzetten op participatie of op inkomensondersteuning
4. Hulp voor iedereen of ongelijk investeren (vooral voor kwetsbare groepen)
5. Gezond leven mogelijk maken door te faciliteren of door actief te organiseren
In de nota worden bij elk thema steeds twee kanten van een spectrum gepresenteerd.


Na het debat worden de opbrengsten door het college verwerkt in een definitief raadsvoorstel over de Koers, die ook nog wordt voorgelegd aan o.a. de Zwolse Participatieraad. Besluitvorming over de definitieve koers is voorzien voor de zomer.

Bekijk de agenda en stukken voor het raadsdebat.

Themadebat Fysieke Leefomgeving, TaK-zaal, 19.30 uur

Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Afdoen toezegging nummer 767 - Huisvesting Stichting Zending Nieuw Leven;
  • Bevindingen ganzenbeheerplan 2023;
  • Tussentijdse stand van zaken actualisatie groen- en recreatiebeleid;
  • Beleidsnota Uitgifte groen- en reststroken.

Bekijk de agenda en stukken voor het themadebat.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.