Vergadering gemeenteraad Zwolle

Gemeenteraad debatteert over Visie Circulair Zwolle en voert themadebat Vrijetijdsbesteding

19 februari 2024
Homepage

Op maandag 26 februari debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de Visie Circulair Zwolle en het Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle. Gelijktijdig is er een themadebat in de TaK-zaal over Vrijetijdsbesteding.

Raadsdebat Visie Circulair Zwolle, Raadzaal, 19.30 uur

De Visie Circulair Zwolle geeft richting voor de concrete uitvoering van de omslag naar een circulaire economie. In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Producten worden in de huidige economie ‘lineair’ gemaakt, het volgt een vaste lijn: stap voor stap, van grondstof tot het product dat je koopt, gebruikt en weer weggooit. Daarna wordt het afvalproduct verbrand. In een circulaire economie wordt een product of grondstoffen die erin zitten na gebruik weer opnieuw benut. Afval bestaat daardoor niet. Onze economie veranderen naar een circulaire economie is geen kwestie van een paar aanpassingen. We zullen anders moeten produceren, consumeren, zuiniger moeten zijn op onze spullen en veel intensiever moeten samenwerken. In een circulaire economie heeft iedereen een verantwoordelijkheid om materialen zo lang mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk te benutten of waar mogelijk waarde toe te voegen. Dus zowel ontwerpers als producenten, vergunningverleners, consumenten, afvalverwerkers en de gemeente. Het is naast een technische vooral ook een maatschappelijke transitie, met gedragsverandering als belangrijke component. Om deze enorme opgave behapbaar te houden, richt de gemeente Zwolle zich met deze visie in eerste instantie op vier terreinen, te weten: bouw, economie, afval en grondstoffen, bedrijfsvoering. 

Tijdens de vergadering van 26 februari wordt de raad gevraagd om deze visie vast te stellen.

Raadsdebat Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle, Raadzaal, 21.10 uur

De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Veel van deze veranderingen vinden plaats op de bedrijventerreinen die nu en in de toekomst aantrekkelijke vestigingslocaties moeten blijven voor bedrijven. Per bedrijventerrein is daarom samen met de ondernemersverenigingen een agenda gemaakt of wordt er gewerkt aan een agenda. Op elk terrein spelen andere uitdagingen. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in lopende en nieuwe initiatieven. De gestelde doelen en opgaven helpen om focus aan te brengen en vormen de basis voor verdere samenwerking.

Tijdens de vergadering van 26 februari wordt de raad gevraagd dit masterplan vast te stellen.

Bekijk de agenda en stukken voor de raadsdebatten in de Raadzaalexterne-link-icoon.

Themadebat Vrijetijdsbesteding, TaK-zaal, 19.30 uur

Voor het themadebat Vrijetijdsbesteding staan de volgende informatieve nota's op de agenda:

  • Uitvoeringsagenda 2024-2026 bij toeristisch perspectief;
  • Uitgangspuntenbrief en plafondbesluit Zwolse Basisinfrastructuur 2025-2028;
  • Fundatie samen naar de Toekomst;
  • Stichting RTV Focus, stand van zaken december 2023;
  • Hoger beroep The Wave;
  • Integrale afweging begroting cultuur planning, proces en afbakening 2025-2028.

Bekijk de agenda en stukken voor het themadebat in de TaK-zaalexterne-link-icoon.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.