Gemeenteraad neemt besluit over o.a. budget meer integrale aanpak fraude sociaal domein

15 januari 2024
Homepage

Maandag 22 januari 2024 neemt de gemeenteraad besluiten over:

 • Advies bewonersraadpleging Berkum;
 • Budget voor meer integrale aanpak van fraude in het sociaal domein;
 • Vroegsignalering schulddienstverlening 2023;
 • Intensivering begeleiding en nazorg;
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling sociale recherche;
 • Verordening ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet;
 • Beleidsregel reclame en artikel 4:15 APV;
 • Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027;
 • Benoeming burgerleden D66 en PvdA.

Bouwen en Wonen

Binnen het thema Bouwen en Wonen worden de volgende informatienota's afgehandeld:

 • Gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone september 2023;
 • Aanvragen startbouwimpuls;
 • Planning sloop IJsselhallen;
 • Start haalbaarheidsstudie verbinding IJsselallee;
 • Woon-zorgbehoefte Breezicht Noord en De Tippe;
 • Voortgang Zwols actieplan woningbouw;
 • Voorgestelde wijze van afdoening moties M5-2 "Investeer in inwoners en ondernemers van het Broerenkwartier" en M5-3 "Wens voor groen in het Broerenkwartier;
 • Zwolse huisvestingsverordening;
 • Implementatie Wet goed verhuurderschap;
 • Kennisneming van werkwijze 'Didam-arrest' (uitgifte in mededinging);
 • Startnotitie woningbouw ontwikkeling Kranenburgweg.

Klimaat en Energie

Binnen het thema Klimaat en Energie worden de volgende informatienota's afgehandeld:

 • Windonderzoek IJsseldelta;
 • Afronden samenwerkingsverband Transform;
 • Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024;
 • Afval- en grondstoffeninzameling Q3 2023.

Artikel 45 vragen

Daarnaast worden informatienota's over artikel 45 vragen afgehandeld. Het gaat om:

 • Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over het Broerenkwartier en pand voormalig Hudson Bay;
 • Beantwoording artikel 45 vragen over Compensatie voor gezinnen na overheidsfout;
 • Beantwoording artikel 45 vragen CDA en GroenLinks over Zwols PFAS; 
 • Beantwoording artikel 45 vragen VVD over gevaarlijkse ontsluiting van Oude Mars.

Bekijk de agenda en alle stukken voor de besluitvormingsronde van 22 januari 2024.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.