Raadzaal Stadhuis

Gemeenteraad neemt op maandag 28 november 2022 diverse besluiten

21 november 2022
Homepage

Over de volgende onderwerpen neemt de gemeenteraad een besluit op maandag 28 november:

Benoeming burgerlid fractie D66

Iedere fractie mag maximaal vier burgerleden laten benoemen. Geerten van der Flier wordt voorgedragen voor benoeming tot burgerlid namens D66.

Begrotingswijziging 2022/1 GGD IJsselland

Financiële ontwikkelingen vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2022 van de GGD IJsselland. Het voorstel aan de raad is om geen zienswijze in te dienen over de voorgenomen begrotingswijziging.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Sinds september 2022 is er een nieuwe landelijke regeling voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Hiermee kunnen gemeenten de vermogensnorm verruimen. Inwoners met een gering inkomen mogen daardoor de beschikking hebben over meer vermogen. De raad wordt verzocht om bij kwijtschelding de ruime norm voor extra financiële middelen toe te passen.

Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

Gecertificeerde Instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelingen en jeugdreclassering uit. De uitvoerende organisaties in de jeugdhulpregio IJsselland worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. Het voorstel aan de raad is om een nieuwe Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.

Vaststellen aangepaste gemeenschappelijke regeling GBLT

De raad wordt voorgesteld het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT.

Invloed uitoefenen

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken van de besluitvormingsronde van 28 november.  Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 28 november 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle