Gemeenteraad vergadert over Zwolle Vuurwerkvrij en Rekenkameronderzoek 'Leren van stimuleren'

13 november 2023
Homepage

Zwolle Vuurwerkvrij (Raadzaal)

Op maandag 20 november 2023 debatteert de gemeenteraad vanaf 19:30 uur in de Raadzaal over de afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij. Vorig jaar december heeft de raad gesproken over de toekomst van de jaarwisseling in Zwolle.

Tijdens de besluitvormende vergadering van 19 december heeft de gemeenteraad de motie Zwolle Vuurwerkvrij aangenomen. In die motie vraagt de raad aan het college om een lokaal afsteekverbod voor consumentenvuurwerk in te stellen, en ideeën en initiatieven uit de Zwolse samenleving op te halen voor een niet vervuilende, diervriendelijke en veilige jaarwisseling.

In de opinienota over de motie vraagt de raad het college een voorkeur uit te spreken voor een van de drie mogelijkheden om invulling te geven aan de motie Zwolle Vuurwerkvrij.

De drie mogelijkheden zijn:
0. Geen lokaal afsteekverbod, wel stimuleren van bewonersinitiatieven.
1. Lokaal afsteekverbod, stimuleren van bewonersinitiatieven.
2. Lokaal afsteekverbod, stimuleren van bewonersinitiatieven, participatie ten behoeve van een alternatieve invulling van de jaarwisseling

Rekenkameronderzoek 'Leren van stimuleren' (Raadzaal)

Om 21:10 uur start het debat over het Rekenkameronderzoek 'Leren van stimuleren'. In juli jl. heeft de voorzitter van de Rekenkamer dit rapport aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport en de reactie van het college van B&W vormen de onderleggers voor dit debat. De reactie van de raad op de conclusies en aanbevelingen zal leiden tot een besluit van de raad.

Over het rapport

De economie van Zwolle - en daarmee het type werkgelegenheid - verandert snel. Om in te spelen op deze veranderingen startte de Regio Zwolle in 2019 de ‘Human Capital Agenda’ (HCA). Doel van deze agenda is om in het kader van de regionale arbeidsmarkt de beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit te vergroten.

Stimuleringsregelingen voor scholing van zowel inwoners als werknemers spelen een centrale rol in deze HCA. Voordat de huidige HCA-periode (2019-2023) afloopt, wilde de Rekenkamercommissie Zwolle onderzoeken of de beide scholingsregelingen realiseren wat zij beogen: wie maken er gebruik van, gaan mensen leren door het stimuleren ervan en vooral, hoe dragen de regelingen bij aan de beoogde doelen van de HCA?

Met de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek hoopt de Rekenkamer een bijdrage te leveren aan de vormgeving van de nieuwe scholingsregelingen.

Bekijk de agenda en stukken voor de debatten in de Raadzaal.

Themadebat Onderwijs en Jeugd (TaK-zaal)

Om 19:30 uur start er in de TaK-zaal een themadebat Onderwijs en Jeugd. Om 21:10 uur begint het themadebat Vrijetijdsbesteding.

Bekijk de agenda en stukken voor de themadebatten in de TaK-zaal.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle