Contact gemeenteraad

Heeft u vragen over de gemeenteraad?

Bel of mail de raadsgriffie. Tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl.

Op www.zwolle.nl/gemeenteraad vindt u een foto-overzicht met contactgegevens van alle 39 raadsleden.

De Zwolse fracties (behalve de fractie Cetin) hebben een eigen lokale website.

Zwolse raadsfracties
Fractie logo website
CDA www.cdazwolle.nl
ChristenUnie www.christenuniezwolle.nl
D66 www.zwolle.d66.nl
Fractie Cetin e-mail
GroenLinks zwolle.groenlinks.nl
PvdA www.zwolle.pvda.nl
SP www.zwolle.sp.nl
Swollwacht www.swollwacht.nl
VVD www.vvdzwolle.nl

Het bezoekadres is:

Grote Kerkplein 15, 8011 PK  Zwolle.

Het postadres is:

Gemeente Zwolle
De gemeenteraad
Postbus 10007
8000 GA Zwolle