Hoe werkt de Raad

Onze werkwijze

Iedere maandagavond vergadert de gemeenteraad. Voorstellen worden soms drie keer besproken, tijdens de:

 • Informatieronde.
 • Debatronde.
 • Besluitvormingsronde.

Samen heet dit het Raadsplein.

Levendige politieke avond

Voor de gemeenteraad is het ideaalbeeld van de vergaderavond een levendige politieke avond waar van alles gebeurt én waar u als burger gehoord wordt. De gemeenteraadsleden zijn immers door u gekozen als volksvertegenwoordigers.

Meer informatie

Links in het menu kunt u meer informatie vinden over hoe de gemeenteraad werkt.

Inspreken

U kunt zelf ook invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. Door bijvoorbeeld in te spreken tijdens het Raadsplein. Bekijk de mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Taken en bevoegdheden

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is het algemeen bestuur. Op hoofdlijnen bepaalt ze het beleid van de gemeente. De raadsleden nemen belangrijke beslissingen over:

 • De verdeling van subsidies
 • De totstandkoming van allerlei voorzieningen
 • De hoogte van de tarieven en belastingen
 • De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken
 • Etcetera.

Drie taken

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 heeft de gemeenteraad drie taken:

 • De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente.
 • De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers
 • De gemeenteraad controleert het college van B&W.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het College van burgemeester en wethouders (B&W). Zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente.

Hoe werkt het Raadsplein?

De manier waarop de gemeenteraad vergadert, heet het Raadsplein. Het Raadsplein bestaat uit drie rondes: de informatieronde, debatronde en de besluitvormingsronde.

Onderwerpen worden soms drie keer besproken. Bijvoorbeeld eerst in de informatieronde, vervolgens als discussieonderwerp in een debatronde en tot slot neemt de gemeenteraad een beslissing in de besluitvormende ronde. Het kan dus voorkomen dat meerdere maandagavonden over eenzelfde onderwerp wordt vergaderd, voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt.

Het Raadsplein is open voor publiek. U kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn.

Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo is er een aantal om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Met anderen controleren ze de taken van het College van burgemeester en wethouders.

 • Ze kunnen bijvoorbeeld mondelinge of schriftelijke vragen stellen.
 • Ze kunnen een zwaarwegend middel als bijvoorbeeld het verzoek om Interpellatie inzetten.

Bekijk hieronder het overzicht van alle Raadsinstrumenten.

instrumenten gemeenteraad.pdf

Regels en verordeningen

Om de werkzaamheden en de vergaderingen van de gemeenteraad goed te regelen en te organiseren zijn er afspraken vastgelegd. Deze regels en verordeningen zijn vaak gebaseerd op landelijke voorbeelden (Modelverordeningen).

Zo zijn er spelregels over hoe:

 • Raadsleden met elkaar omgaan.
 • Hoe ze zich op een goede manier als raadslid moeten gedragen.

Maar er zijn ook regels om te garanderen dat de gemeenteraad voldoende informatie krijgt om besluiten te kunnen nemen. 

Belangrijkste regelingen

Hieronder vindt u de belangrijkste regelingen rond de gemeenteraad. Bekijk het totaaloverzicht van alle verordeningen.

 • Regelement van orde raad 2018
  Welke werkwijze en besluitvormingen worden er gehanteerd in raadsvergaderingen? Bekijk het reglement van orde. 1._reglement_van_orde_raadsplein_2018.pdf
 • Verordening ambtelijke bijstand raad en fractieondersteuning
  Op wat voor manieren wordt een raadslid of een fractie ondersteund en welke regels gelden rondom deze steun?
  Bekijk de verordening.
 • Protocol informatieverstrekking aan de raad
  Welke afspraken gelden er tussen de raad en het college met betrekking tot het verstrekken van informatie?
  Bekijk de verordening.
 • Gedragscode gemeenteraad Zwolle
  Welke regels gelden met betrekking tot de integriteit van het college en de raadsleden? Bekijk de verordening.
 • Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 
  Hoe gaat het periodiek onderzoek van het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid in zijn werk?
  Bekijk de verordening.