Hoe werkt de Raad

De Gemeenteraad

Inwoners van Zwolle kiezen iedere vier jaar 39 raadsleden. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is het algemeen bestuur. Een plan gaat alleen door als een meerderheid van de raadsleden het er mee eens is. De gemeenteraad heeft drie taken:

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zwolle.
  • De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid (kaders) en de begroting van de gemeente Zwolle.
  • De gemeenteraad controleert het college van B&W hoe afgesproken besluiten zijn nagekomen.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B&W). Zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het Raadsplein

De gemeenteraad vergadert iedere maandagavond. De manier waarop de gemeenteraad vergadert heet in Zwolle het Raadsplein. Het Raadsplein bestaat uit drie rondes: rondetafelgesprekken, de debatronde en de besluitvormingsronde. Een debatronde kent twee vormen: themadebatten en raadsdebatten. De themadebatten hebben een controlerend karakter, raadsdebatten hebben een kaderstellend karakter.

Onderwerpen worden soms drie keer besproken. Bijvoorbeeld eerst in een rondetafelgesprek, vervolgens als discussieonderwerp in een debatronde en tot slot neemt de gemeenteraad een beslissing in de besluitvormende ronde. Het kan dus voorkomen dat meerdere maandagavonden over eenzelfde onderwerp wordt vergaderd, voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt. De raad bepaalt in welke ronde een onderwerp wordt behandeld. De onderwerpen voor een vergadering staan in het informatiesysteem van de gemeenteraad.

Het Raadsplein is open voor publiek. U kunt bij vergaderingen aanwezig zijn. Vergaderingen zijn ook te volgen via de livestream.

Voor de gemeenteraad is het ideaalbeeld van een Raadsplein een levendige politieke avond waar van alles gebeurt, veel ideeën voorbij komen, discussies plaatsvinden én waar u als inwoner gehoord wordt. 

Praat met de raad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad en invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. Bekijk de mogelijkheden om invloed uit te oefenen of neem rechtstreeks contact op met de gemeenteraad.