Gastles en democratiespel

Servicepunt

Wilt u meer informatie over het Raadsplein? Wilt u een onderwerp op de agenda zetten?

Of misschien wilt u wel contact hebben met een van de gemeenteraadsleden. Met al dit soort vragen, en meer, kunt u terecht bij de raadsgriffie. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt voor de communicatie naar inwoners en organisaties. Dat doet ze onder meer met de digitale Raadswijzer die wekelijks in de app van de gemeente Zwolle verschijnt. U vindt de Raadswijzer ook hier.

Werkbezoek organiseren

U hoeft niet naar de Raadzaal te komen om raadsleden te informeren over een bepaald onderwerp. U kunt ook zelf het initiatief nemen en gemeenteraadsleden bij uw organisatie uitnodigen voor een werkbezoek. Dit kan ook een mooie gelegenheid zijn om kennis te maken met de raadsleden. De medewerkers van de griffie informeren u graag over de mogelijkheden.

Gastles  en democratiespel

Wilt u leerlingen laten ervaren hoe de lokale democratie werkt? Meld uw klas dan aan voor een gastles. Eerst krijgen leerlingen een korte uitleg over wat de gemeenteraad doet en wat leerlingen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen op de lokale democratie. Daarna ervaren ze hoe een raadsvergadering werkt door een korte vergadering na te spelen.

Dit kan op school, maar nog leuker is om dit in de Raadzaal te doen. De gastles is aangepast aan het niveau van de leerlingen en is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u met uw klas een bezoek brengen aan de Raadzaal of wilt u een raadslid op uw school ontvangen? Neem dan contact op met de raadsgriffie.

Ook worden er samen met de provincie Overijssel en ProDemos gastlessen en Democratiespelen voor jongeren en volwassenen op school of in de Raadzaal gegeven. Gratis deelnemen of meer weten? Kijk op www.overijsseldoetmee.nl.

 

Informatiemateriaal downloaden

De raadsgriffie heeft voor u ook online informatie die u hier rechtstreeks kunt downloaden.

Brochures

flyer raadsplein april 2014.pdf

folder burgerinitiatief.pdf

Onderzoeken

onderzoek_evaluatie_raadsplein.pdf