Gastles en klassenbezoek

Gastles 

Wilt u leerlingen laten ervaren hoe de lokale democratie werkt? Meld uw klas dan aan voor een gastles van ProDemos. Eerst krijgen leerlingen een korte uitleg over wat de gemeenteraad doet en wat leerlingen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen op de lokale democratie. Daarna ervaren ze hoe een raadsvergadering werkt door een korte vergadering na te spelen. Bekijk voor meer informatie over de verschillende gastlessen de website van ProDemos

Klassenbezoek @ gemeentehuis

Betrek leerlingen bij de lokale politiek door op bezoek te gaan bij het gemeentehuis! Bij dit programma leren de leerlingen hoe de lokale politiek werkt. Het klassenbezoek wordt afgesloten met een rollenspel. Daarbij worden ze geholpen door echte raadsleden. Dit kan op school, maar nog leuker is om dit in de Raadzaal te doen. De gastles is aangepast aan het niveau van de leerlingen en is geschikt voor:

  • Groep 7 en 8 van het basisonderwijs
  • Het voortgezet onderwijs
  • Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Wilt u met uw klas een bezoek brengen aan de Raadzaal of wilt u een raadslid op uw school ontvangen? Bekijk de website van ProDemos of neem contact op met de raadsgriffie.