Gastles en democratiespel

Werkbezoek organiseren

U hoeft niet naar de Raadzaal te komen om raadsleden te informeren over een bepaald onderwerp. U kunt ook zelf het initiatief nemen en gemeenteraadsleden bij uw organisatie uitnodigen voor een werkbezoek. Dit kan direct een mooie gelegenheid zijn om kennis te maken met de raadsleden. De medewerkers van de griffie vertellen u graag over de mogelijkheden.

Gastles  en democratiespel

Wilt u leerlingen laten ervaren hoe de lokale democratie werkt? Meld uw klas dan aan voor een gastles. Eerst krijgen leerlingen een korte uitleg over wat de gemeenteraad doet en wat leerlingen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen op de lokale democratie. Daarna ervaren ze hoe een raadsvergadering werkt door een korte vergadering na te spelen.

Raadzaal

Dit kan op school, maar nog leuker is om dit in de Raadzaal te doen. De gastles is aangepast aan het niveau van de leerlingen en is geschikt voor:

  • Groep 7 en 8 van het basisonderwijs
  • Het voortgezet onderwijs
  • Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Wilt u met uw klas een bezoek brengen aan de Raadzaal of wilt u een raadslid op uw school ontvangen? Neem dan contact op met de raadsgriffie.

Provincie Overijssel en ProDemos

Ook worden er samen met de provincie Overijssel en ProDemos gastlessen en Democratiespelen voor jongeren en volwassenen op school of in de Raadzaal gegeven. Gratis deelnemen of meer weten? Kijk op www.overijsseldoetmee.nl.