Raadsgriffie

De raadsgriffie is het servicepunt voor de gemeenteraad en voor u als burger. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. Dat doet ze door onder meer de vergaderingen voor te bereiden.

Inspreken en agenda

Een ander belangrijke functie van de raadsgriffie is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De raadsgriffie helpt u als u een onderwerp op de agenda wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens het Raadsplein.

Contact

U kunt op werkdagen contact met de raadsgriffie opnemen, via telefoonnummer (038) 498 21 81 of per e-mail raadsgriffie@zwolle.nl

Bezoekadres 

Grote Kerkplein 15 in Zwolle.

Postadres

Gemeente Zwolle
De gemeenteraad
Postbus 10007
8000 GA Zwolle