Uw invloed

Inspreken

Waarom is een bepaald onderwerp voor u belangrijk? Welke invalshoek moeten raadsleden vooral ook bekijken? U kunt het de gemeenteraad laten weten door in te spreken. 

Momenteel vergadert de gemeenteraad in verband met de coronamaatregelen digitaal. U kunt inspreken bij de digitale raadsvergadering.

Aanmelden

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen en onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u van tevoren wel aan bij de raadsgriffie als u de raad wilt toespreken.

Hoe gaat het inspreken tijdens een digitale vergadering in zijn werk

Tijdens digitale vergaderingen kunt u vanuit huis inspreken of als u niet digitaal vaardig bent dan kunt u met hulp van de raadsgriffie inspreken vanaf een laptop in het stadhuis.

  • Elke inspreker krijgt 5 minuten voor zijn of haar betoog.
  • Insprekers verlaten de digitale vergaderomgeving na hun inspraak, zij kunnen de inhoudelijke behandeling van het onderwerp volgen via de livestream op zwolle.nl/gemeenteraad.
  • Aanmelden voor het inspreken bij een digitale vergadering kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Insprekers ontvangen vervolgens een toelichting en inloginstructie.

U kunt ook uw inspraakreactie mailen. Inspraakreacties moeten uiterlijk de dag van de vergadering voor 10.00 uur zijn verstuurd. Als u niet kunt mailen of videobellen, maar toch wil reageren op een onderwerp, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181.

 

E-mail sturen

U kunt de gemeenteraad ook een e-mail sturen wanneer u iets onder de aandacht wilt brengen. De raadsgriffie stuurt uw e-mail door aan alle raadsleden. E-mails voor de gemeenteraad stuurt u naar: raadsgriffie@zwolle.nl

Burgerinitiatief/e-petitie

Met een burgerinitiatief/E-petitie kunt u zélf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. Iedereen van twaalf jaar en ouder kan met een burgerinitiatief/E-petitie aan de slag. 

Spelregels

Er zijn uiteraard wel spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief/ E-petitie.

  • Het onderwerp dat u op de agenda wilt krijgen, moet iets zijn waar de gemeenteraad over gaat.
  • U moet handtekeningen (of e-mailadressen) verzamelen van mensen die het met u eens zijn.
    • Voor buurtgerichte onderwerpen heeft u 50 handtekeningen nodig.
    • Bij wijkgerichte voorstellen heeft u 200 handtekeningen nodig.
  • Voor onderwerpen die nog groter zijn, en uw wijk dus overstijgen, heeft u 500 handtekeningen nodig. 


Start een E-petitie.

Lees alle spelregels over het starten van een burgerinitiatief/E-petitie in de verordening

 

Referendum

U kunt de gemeenteraad ook vragen om een referendum te houden. Via een referendum worden inwoners van Zwolle geraadpleegd over een bepaald onderwerp. Het onderwerp wordt voorgelegd aan alle kiesgerechtigden. Zij stemmen er vervolgens over.

Meer dan 5.000 handtekeningen

Om als burger het verzoek voor een referendum te doen heeft u medestanders nodig. U moet handtekeningen hebben van minimaal zes procent van de mensen die mogen stemmen in de gemeente Zwolle. Het exacte aantal wisselt, maar het zijn meer dan 5.000 handtekeningen.

Meer informatie over het organiseren van een referendum vindt u in de digitale folder hieronder.

referendum.pdf