Uw invloed

Inspreken

Waarom is een bepaald onderwerp voor u belangrijk? Welke invalshoek moeten raadsleden vooral ook bekijken? U kunt het de gemeenteraad laten weten door in te spreken.

Over onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan, kunt u, als burger, in maximaal vijf minuten iets zeggen aan het begin van iedere informatieronde/debatronde van het Raadsplein. Dit heet inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp. In principe kunt u één keer per half jaar van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Wilt u iets zeggen over een onderwerp dat wel op de agenda staat? Dan kan dat op het moment dat het onderwerp voor het eerst geagendeerd wordt. Dit kan zijn in de informatieronde, debatronde of besluitvormende ronde van het Raadsplein.

U kunt inspreken in overleg met raadsgriffie. Lees eerst onderstaande spelregels goed door.

inspraakregels.pdf

E-mail sturen

U kunt de gemeenteraad ook een e-mail sturen wanneer u iets onder de aandacht wilt brengen. Wanneer u een e-mail stuurt aan de gemeenteraad wordt deze door de raadsgriffie doorgestuurd aan alle raadsleden. E-mails voor de gemeenteraad stuurt u naar: raadsgriffie@zwolle.nl

Burgerinitiatief / e-petitie

Met een burgerinitiatief/ E-petitie kunt u zélf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. Iedereen van twaalf jaar en ouder kan met een burgerinitiatief/E-petitie aan de slag. 

Er zijn uiteraard wel enkele spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief/ E-petitie.

Het onderwerp dat u op de agenda wilt krijgen, moet iets zijn waar de gemeenteraad over gaat. U moet daarvoor wel handtekeningen (of e-mailadressen) verzamelen van mensen die het met u eens zijn. Voor buurtgerichte onderwerpen heeft u vijftig handtekeningen nodig. Bij wijkgerichte voorstellen heeft u tweehonderd handtekeningen nodig. Voor onderwerpen die nog groter zijn, en uw wijk dus overstijgen, heeft u vijfhonderd handtekeningen nodig. 

Lees meer over het indienen van een burgerinitiatief in de digitale folder hieronder.

Start een E-petitie.

Lees alle spelregels over het starten van een burgerinitiatief/E-petitie in de verordening

folder burgerinitiatief.pdf

Referendum

U kunt de gemeenteraad ook verzoeken om een referendum te houden. Via een referendum worden inwoners van Zwolle geraadpleegd over een bepaald onderwerp. Het onderwerp wordt voorgelegd aan alle kiesgerechtigden. Zij stemmen er vervolgens over. Om als burger het verzoek voor een referendum te doen heeft u medestanders nodig. Minimaal zes procent van de mensen die mogen stemmen in de gemeente Zwolle moet uw verzoek ondersteunen met een fysieke handtekening. Het exacte aantal wisselt, maar het zijn meer dan vijfduizend handtekeningen.

Meer informatie over het organiseren van een referendum vindt u in de digitale folder hieronder.

referendum.pdf