Groen verbindt

Groen verbindt Stadshagen

De gemeente wil  graag samenwerken met bewoners van Stadshagen om het groen in de wijk verder te versterken. Hoe kan het groen beter worden benut? En hoe kunnen inwoners en andere partijen daar een steentje aan bijdragen?

Als aftrap voor dit proces heeft de gemeente op 14 en 21 mei werksessies georganiseerd. Om te horen hoe bewoners het groen in Stadshagen beleven en waarderen. 

Groen in Stadshagen

Het groen en water in Stadshagen heeft vanaf de allereerste plannen voor de wijk een prominente plek gehad in de ontwikkeling van de wijk.  Al ruim 20 jaar wordt er gebouwd aan Stadshagen. En het resultaat mag er zijn, mensen wonen met veel plezier in deze wijk. In die tijd is er veel veranderd. Voldoet de inrichting van de buitenruimte, de parken, de recreatiegebieden en het overige groen nog wel helemaal aan de wensen en behoeften van nu om het te gebruiken? En kunnen we het groen ook gebruiken om de effecten  van de klimaatveranderingen op te vangen?

Groen is belangrijk. Groen is een lust voor het oog, groen maakt de lucht gezonder, groen verkoelt  (nodig, want die hitte van de afgelopen zomer  was niet te harden),  groen zorgt voor gevarieerde flora en fauna, groen zorgt voor aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen en in een groen park is het lekker joggen!

De gemeente wil dat het groen in Stadshagen plekken op aantrekkelijke wijze met elkaar verbindt en dat die plekken ontmoetingen stimuleren.  ‘Groen verbindt Stadshagen’.

Kanskaarten

Tijdens de werksessies op 14 en 21 mei zijn in totaal een 50 tal bewoners  met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek gegaan over de 4 grote groene gebieden in Stadshagen:

  • de Milligerplas
  • het Twistvlietpark
  • de Weteringzone
  • zone Het Zwarte Water

Gevraagd werd hoe de bewoners de groene gebieden ervaren en gebruiken. En  welke kansen de bewoners  zien om deze plekken beter te benutten voor ontmoeting. Bewoners uitten positieve waardering over de hoeveelheid en variatie in groen en water in Stadshagen. Maar wensen, klachten en kritiek waren er ook.   De uitkomsten van de gesprekken zijn zichtbaar gemaakt in kaarten, de zg. kanskaarten, zie hieronder. De uitkomsten van werksessies  vormen een belangrijke  bijdrage voor de visievorming voor de Milligerplas. Voor de 3 andere gebieden kan de inbreng de aanzet geven voor (gezamenlijke) groenplannen.

flyers_groen_verbindt_print_lr_def.pdf

Visie Milligerplas

De Milligerplas spreekt steeds meer mensen aan om te recreëren. Hoe kan de plas nog meer aan de wijk ten goede komen? En wat is daarvoor nodig? De gemeente wil komen tot een door de wijk gedragen visie voor de Milligerplas. Hiermee kunnen initiatieven en plannen beoordeeld worden op inpasbaarheid. Zo kan de plas zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk  natuur- en recreatiegebied voor jong en oud in Stadshagen. Voor het maken van een nieuwe visie voor de Milligerplas  kunnen bewoners en gebruikers van de plas kort na de zomer een uitnodiging tegemoet zien voor een vervolgbijeenkomst. 

Planning Groen verbindt

Wilt u reageren op de kaarten, of wilt u (eventueel met andere bewoners) een groeninitiatief starten, laat het ons weten via zwolle.nl/groenverbindt.

De gemeente denkt na over vervolgstappen in het proces. Volg het  nieuws daarover op deze webpagina.