Groen verbindt

Groen verbindt Stadshagen

De gemeente wil  graag samenwerken met bewoners van Stadshagen om het groen in de wijk verder te versterken. Hoe kan het groen beter worden benut? En hoe kunnen inwoners en andere partijen daar een steentje aan bijdragen?

Groen in Stadshagen

Het groen en water in Stadshagen heeft vanaf de allereerste plannen voor de wijk een prominente plek gehad in de ontwikkeling van de wijk.  Al ruim 20 jaar wordt er gebouwd aan Stadshagen. En het resultaat mag er zijn, mensen wonen met veel plezier in deze wijk. 

Groen is belangrijk. Groen is een lust voor het oog, groen maakt de lucht gezonder, groen verkoelt  (nodig, want die hitte van de afgelopen zomer  was niet te harden),  groen zorgt voor gevarieerde flora en fauna, groen zorgt voor aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen en in een groen park is het lekker joggen!

De gemeente wil dat het groen in Stadshagen plekken op aantrekkelijke wijze met elkaar verbindt en dat die plekken ontmoetingen stimuleren.  ‘Groen verbindt Stadshagen’.

In 2019 zijn in totaal een 50 tal bewoners  met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek gegaan over de 4 grote groene gebieden in Stadshagen:

  • de Milligerplas
  • het Twistvlietpark
  • de Weteringzone
  • zone Het Zwarte Water

Gevraagd werd hoe de bewoners de groene gebieden ervaren en gebruiken. En  welke kansen de bewoners  zien om deze plekken beter te benutten voor ontmoeting. Bewoners uitten positieve waardering over de hoeveelheid en variatie in groen en water in Stadshagen. Maar wensen, klachten en kritiek waren er ook.   De uitkomsten van de gesprekken zijn zichtbaar gemaakt in kaarten, de zg. kanskaarten, zie hieronder. De uitkomsten van werksessies  vormen een belangrijke  bijdrage voor de visievorming voor de Milligerplas. Voor de 3 andere gebieden kan de inbreng de aanzet geven voor (gezamenlijke) groenplannen.

flyers_groen_verbindt_print_lr_def.pdf

Wilt u reageren op de kaarten, of wilt u (eventueel met andere bewoners) een groeninitiatief starten, laat het ons weten via mijnwijk.zwolle.nl