Tijdelijk grondgebruik

Op verschillende plekken in Zwolle liggen stukken grond die niet direct ontwikkeld worden. U kunt tijdelijk gebruik maken van deze terreinen.

Heeft u ideeën om braakliggende stukken grond tijdelijk te gebruiken? Bijvoorbeeld als moestuin, voor een kunstexpositie, of als locatie voor een evenement? Neem dan contact op. De gemeente Zwolle kijkt samen met u of uw idee gerealiseerd kan worden.