Tijdelijk grondgebruik

Op verschillende plekken in Zwolle liggen stukken grond die niet direct ontwikkeld worden.

U kunt tijdelijk gebruik maken van deze terreinen.

Heeft u ideeën om braakliggende stukken grond tijdelijk te gebruiken? Bijvoorbeeld als moestuin, voor een kunstexpositie, of als locatie voor een evenement? Neem dan contact op.

De gemeente Zwolle kijkt samen met u of uw idee gerealiseerd kan worden.

Meer informatie en aanvragen kan via het aanvraagformulier.

Aan het tijdelijk gebruik maken van grond zitten enkele voorwaarden.

Zo mag er geen permanente bebouwing plaatsvinden. Ook wordt er altijd gekeken naar de bestemming van de grond.

Afhankelijk van uw idee kunnen er voor u kosten verbonden zijn aan het gebruik maken van de grond. Bijvoorbeeld huurkosten.