Onderhoud van bomen op begraafplaats Kranenburg

Groot onderhoud van bomen op begraafplaats Kranenburg

09 februari 2024
Homepage

Op maandag 12 februari starten de gemeente Zwolle en ROVA met groot onderhoud van bomen op Zwolse begraafplaats Kranenburg. Om het groen op de begraafplaats vitaal te houden, maken de oude verzwakte bomen plaats voor nieuwe bomen. 

De werkzaamheden beginnen met de kap van sparren aan de Sparrenlaan. Na de zomer worden ook de bomen op het voorplein, de entree aan de voorzijde van de aula, vervangen. De nieuwe groeiplaatsen voor de bomen worden daarna aangelegd. Zo kunnen de nieuwe bomen vanaf het najaar groeien op de goede grond. Met het groot onderhoud van bomen wil Zwolle het groen op begraafplaats Kranenburg in ere herstellen.  

Zwolle heeft het onderhoud aan bomen op Kranenburg afgestemd met de Belanghebbendenraad Kranenburg en Zwolle Groenstad. Ook is voor de kap een omgevingsvergunning afgegeven. De werkzaamheden zijn in lijn met het beheerplan dat is opgesteld om begraafplaats Kranenburg als geheel goed te beheren en te onderhouden. Door werkzaamheden, wordt het oorspronkelijke plan en daarmee het beoogde beeld in ere hersteld. 

Weinig hoogteverschil

Al in 2019 is de eerste helft van de Sparrenlaan vervangen. Deze laan ligt tussen de delen Hagenpark en het Gravenpark in. Nu is het tijd om het tweede deel te vervangen. Met de kwekerij die de nieuwe bomen van de eerste fase heeft geleverd, zijn destijds afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er nu sparren worden geleverd van nagenoeg dezelfde lengte. Zo ontstaat er weinig hoogteverschil tussen de sparren in de laan.

Onderhoud Gravenpark 

Ook op andere delen van de begraafplaats worden bomen gekapt. Zo wordt op een deel van het Gravenpark een aantal verzwakte bomen gekapt om de meest vitale en mooie bomen meer ruimte te geven. Hierdoor kan er ook meer licht doordringen naar de lagere struiken, waardoor deze beter zullen groeien. Een vitale struiklaag is van belang om het originele ontwerp van het Gravenpark in ere te behouden. Tussen de paden in ontstaat zo een gevoel van besloten en geborgenheid.

Zorgvuldig uitvoeren

Om te zorgen dat de overlast voor de natuur en bij plechtigheden op de begraafplaats beperkt blijft, heeft Zwolle vooraf een natuurtoets uitgevoerd. Daarbij is getoetst of de werkzaamheden plaats kunnen vinden zonder de natuur te verstoren. Om geen overlast te veroorzaken bij plechtigheden voert ROVA het werk uit buiten de geplande diensten en begrafenissen.