Hanzebadlocatie

De Hanzebadlocatie ligt in de Spoorzone: een deel van Zwolle dat de komende jaren zal doorgroeien naar een gebied waar wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen hand in hand gaan. Een levendig en aantrekkelijk gebied in het hart van Zwolle.

Plannen voor nieuwe huizen en gebouwen

Op deze plek is na de sloop van het oude zwembad ruimte ontstaan voor nieuwbouw. Vooral huizen, maar ook kantoren en andere voorzieningen. Het is een aantrekkelijke locatie: op loopafstand van het station en in het centrum van Zwolle. In totaal is hier naar verwachting ruimte voor ongeveer 120 - 200 woningen. De gemeente Zwolle wil in ieder geval 50 sociale huurwoningen op deze plek realiseren.

Gesprekken met buurtbewoners

Op 6 maart 2018 is er een stadsbrede informatiebijeenkomst geweest en zijn de reacties van belangstellenden geïnventariseerd. Ook hebben er gesprekken met buurtbewoners plaatsgevonden. Die opmerkingen zijn meegenomen in de plannen. Zo hebben buurtbewoners onder meer input meegegeven over de hoogte en variatie van gebouwen en over de ruimte tussen de nieuwe gebouwen en huizen die er al staan. Deze wensen en eisen worden meegenomen in het vervolg. De presentatie van die avond kunt u hier openen. 180306_hanzebadlocatie_ws.pdf

Aanbesteding gestart

 

De aanbesteding voor deze nieuwe woningen is in november 2020 gestart, maar wat betekent dat precies? In de aanbesteding vraagt de gemeente ontwikkelaars een plan (stedenbouwkundig ontwerp) te maken. Deze plannen worden beoordeeld door een commissie. De partij met het beste plan (die het meeste punten scoort bij de beoordeling) wint de aanbesteding en krijgt de mogelijkheid om de locatie van de gemeente te kopen en het plan te realiseren. Als alles volgens planning verloopt, is in december 2021 het winnende plan bekend en kan de bouw in 2023 starten.

ambitiedocument_hanzebadlocatie_feb_2021.pdf

informatiefolder_hanzebadlocatie_feb_2021.pdf

beschrijving_proces_en_opbrengst_hanzebad_.pdf

Stedenbouwkundige principes

Bij verschillende groepen belanghebbenden is in het najaar van 2017 en de winter van 2017/2018 geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden voor deze plek. Op basis van hun input is een aantal principes opgesteld die de samenhang en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken.

  • De bestaande bomenlaan versterkt het groene karakter van de fietsroute, waardevolle bomen worden behouden. 
  • Vanaf de zijde van de Koggelaan is er genoeg ruimte voor doorkijkjes, waarbij de nieuwe woonlocatie de relatie tussen Hanzeland Oost en de rest van Hanzeland wordt versterkt.
  • Water en stedelijk groen zorgen voor een aangenaam woon- en verblijfsklimaat en verbinden de voormalige Hanzebadlocatie met de rest van Hanzeland.
  • De bouw van een stedelijk Hanzehof op de tunnelmond van de Van Karnebeektunnel wordt ingevuld met een mix van wonen, werken en voorzieningen en verbindt de gebouwen langs de Hanzelaan.
  • Het stedelijk woonhof op de voormalige Hanzebadlocatie sluit qua hoogte aan bij de bebouwing aan de Stockholmstraat en Koggelaan. Het woonhof zorgt voor het gevoel van een verstild hof in een drukke stad.
  • De hoge spoorbrug, het rijksmonument dat beide zijden van het spoort verbindt, blijft op deze historische plek behouden. Door een gewijzigde aansluiting aan de zuidzijde blijft deze voor iedereen toegankelijk en wordt gestimuleerd dat de brug intensiever wordt gebruikt.
  • De doorgaande fietsroute wordt anders ingericht. De aansluiting op de Koggelaan en de kruisingen wordt gewijzigd zodat fietsers snel, eenvoudig en veilig alle kanten uit kunnen.
  • De omgeving van het nieuwe woonhof wordt ingericht als autoluw gebied met zo min mogelijk verharding. Het gebied blijft goed bereikbaar voor autoverkeer via de Hanzelaan.
  • Hiernaast worden de woningen energiezuinig en worden maatregelen genomen om het gebied klimaatbestendig, gezond en veilig te maken.

 

 

Schets zicht op Hanzebadlocatie vanuit Assendorp

Schets zicht op Hanzebadlocatie vanaf de Koggelaan