Hubald van Ark helpt ondernemers bij circulair ondernemen

Hubald van Ark helpt ondernemers bij circulair ondernemen

Circulair ondernemen. Grote kans dat u er al wel van gehoord hebt, maar niet precies weet welke mogelijkheden dit biedt voor uw bedrijf, waarom u hiermee aan de slag moet, of hoe. Hubald van Ark van de gemeente Zwolle, helpt ondernemers met dit soort vragen.

Van Ark houdt zich vooral bezig met wat de transitie naar circulair ondernemen betekent voor het verdienmodel van ondernemers.  Hij werkt nu een jaar als programmamanager circulaire economie bij de gemeente Zwolle.

Waarom zouden mkb-bedrijven moeten investeren in circulair ondernemen?

‘Het is de nieuwe economie en daarin moet je mee. Ik spreek veel mkb-ondernemers die andere dingen aan hun hoofd hebben; het vinden van geschikt personeel, het werven van opdrachten of het wegwerken van hun orderportefeuille. Maar als je nu niets doet, raak je op termijn achterop. Grondstoffen worden duurder en bovendien wordt circulariteit steeds vaker als eis in aanbestedingen opgenomen. Veel grote bedrijven onderkennen deze transitie al en maken stappen, maar binnen het mkb is hier nog wel werk aan de winkel’

Kun je jouw functie omschrijven?

‘In nauwe samenwerking met partijen zoals VNO-NCW en MKB Regio Zwolle, denk ik mee over hoe we ondernemers op het gebied van circulair ondernemen zo goed mogelijk ondersteunen. Samen met wethouder René de Heer denk ik na over onze rol als overheid. Met name over het faciliteren en stimuleren van ondernemers en het wegnemen van belemmerende regelgeving. Voor eerstelijns vraagstukken kunnen ondernemers terecht bij Kennispoort Regio Zwolle: sparren over het idee en kijken of het haalbaar is. Ik kijk vooral naar het traject daarna: welke ondersteuning hebben ondernemers nodig om de circulaire slag echt te kunnen maken? Daarnaast hebben wij als gemeente een voorbeeldfunctie. Vandaar dat in vrijwel alle aanbestedingen en inkooptrajecten circulariteit verankerd zit. De óf vraag is daarmee helemaal weg; we werken aan de hoe-vraag.’

Wat heb jij ondernemers concreet te bieden?

‘Ik weet welke subsidies of programma’s beschikbaar zijn op dit gebied, zowel binnen de gemeente, in de regio als landelijk. Ook fungeer ik als klankbord. En als gemeente kunnen we kijken of we wet- en regelgeving kunnen versoepelen, zodat dat geen belemmering vormt om circulair te ondernemen.’

Heb je tot nu toe al iets kunnen betekenen?

‘Zowel binnen als buiten Zwolle is het onderwerp hoger op de agenda gekomen. Daarnaast zijn we voor enkele bedrijven in onze gemeente ‘launching customer’ geweest. Dat houdt in dat we waar mogelijk, producten afnemen of testlocaties faciliteren. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan bij DutchFiets met de circulaire fiets en voor Wavin met de gerecyclede straatkolk die we steeds beter van circulair kunststof aan het maken zijn.’

Wat adviseer je ondernemers die hiermee willen beginnen?

‘Ga vooral doen! Het kan al door kleine stapjes te nemen: kun je in plaats van met nieuwe, ook met gerecyclede of hergebruikte grondstoffen werken? Kijk ook eens naar het 10-R model , dat helpt het denken al enorm.  En kijk naar je verdienmodellen. Je kunt bijvoorbeeld in plaats je product te verkopen, overstappen op pay-for-use, of lease. Er zijn ook verschillende programma’s waar ondernemers aan kunnen deelnemen, zoals Circo Track workshops van Kennispoort en de Rabo Circular Economy Challenge. En voor vragen of advies kunnen ze uiteraard bij mij terecht of bij Kennispoort.