Informatie voor gesubsidieerde organisaties

Informatie voor organisaties die subsidie krijgen

Gesubsidieerde organisaties worden niet gekort op de hoogte van de subsidie, als volgend jaar uit de verantwoording blijkt dat de afgesproken resultaten niet gehaald zijn door de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

Door het bieden van deze zekerheid kunnen de gesubsidieerde organisaties ook hun financiële verplichtingen nakomen, denk aan de personeelskosten, verhuurders en leveranciers. Tot het moment van de vaststelling van de subsidie zullen de voorschotverstrekkingen van de subsidies doorlopen volgens het reguliere betaalschema.

Voor organisaties die hun prestaties en resultaten wel kunnen halen, verandert niets door dit besluit. Subsidies waarvoor de prestatie niet volledig kan worden geleverd valt alleen het deel dat niet geleverd wordt vanwege de COVID-19 maatregelen onder de werking van dit besluit.

Lening

Veel organisaties hebben naast subsidie ook nog andere inkomsten, bijvoorbeeld kaartverkoop, horecaomzet of zaalverhuur. Als deze inkomsten nu ook wegvallen, en uw organisatie komt daardoor in financiële problemen, dan is een lening mogelijk. Als u onderzocht wilt hebben of u voor een lening in aanmerking komt, gebruik dan 

Voordeel

Het kan zijn dat het volledig uitbetalen van de subsidie leidt tot een voordeel bij de gesubsidieerde organisatie. Dit voordeel ontstaat bijvoorbeeld omdat door het afgelasten van activiteiten bepaalde kosten ook niet gemaakt worden. Het kan ook zijn dat de organisatie gebruik maakt van andere financiële compensatiemaatregelen van het Rijk.

In dat geval doen wij een beroep op de betreffende organisatie om alsnog op een ander moment de prestatie te leveren. De gemeente kan ook vragen het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Een derde mogelijkheid is om dit bedrag te reserveren en te betrekken bij de volgende subsidieaanvraag.

De gemeente werkt vanuit het vertrouwen dat gesubsidieerde organisaties zorgvuldig met gemeenschapsgelden omgaan.  Bij de controle van de jaarverantwoording in mei 2021 wordt per organisatie bekeken of er sprake is van financieel voordeel en welke wijze van ‘’terugbetalen’’ aan de orde is.

Geldigheid van dit besluit

Het besluit geldt ook voor organisaties waarmee meerjarige subsidie afspraken zijn gemaakt maar dan expliciet voor de periode na 1 maart 2020 en zolang de COVID-19 maatregelen van kracht zijn.

Opschuiven deadlines voor gesubsidieerde organisaties

De deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 (was 1 mei), en het indienen van nieuwe subsidieaanvragen voor 2021 (was 1 juni) worden opgeschoven tot uiterlijk 1 september 2020.  Hoewel we verwachten dat het merendeel van de organisaties de oorspronkelijke deadlines wel haalt, geven we iets meer tijd mochten er momenteel andere prioriteiten.