Informatie voor maatschappelijke en gesubsidieerde instellingen

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Zwolle wil, daar waar het kan, maatschappelijke en gesubsidieerde instellingen ondersteunen in deze moelijke tijd.

Uitstel van gemeentelijke belastingen

Om u financieel wat meer lucht te geven, hebben we besloten tot uitstel van belastingen, huur of andere verplichtingen aan de gemeente. Het uitstel geldt tot 1 september 2020.

  • Let op: U moet zelf voor iedere aanslag/factuur uitstel van betaling aanvragen. Dus ook voor de aanslagen/facturen die u al van de gemeente ontvangen heeft of die tot 1 september 2020 volgen. Meer informatie over uitstel van betaling

Uitstel van huurbetaling/erfpacht

  • Sportverenigingen: Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan kunnen ze uitstel van betaling aanvragen. Dat geldt voor de huur tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020. Uitstel van betaling kunt u aanvragen bij Sportservice Zwolle, via e-mailadres gsa@sportservicezwolle.nl
  • Andere organisaties :Ook wijkcentra, culturele instellingen en andere organisaties die van de gemeente huren of grond in erfpacht hebben, kunnen uitstel van betaling van de huur/erfpacht aanvragen. Dit uitstel geldt tot 1 september 2020. Kijk voor het aanvragen op www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling

Doorbetalen subsidies

Het college heeft besloten instellingen die subsidie ontvangen niet te korten op het subsidiebedrag als zij de afgesproken prestaties niet leveren. Daarnaast is de de datum van de jaarverantwoording verschoven van 1 mei tot uiterlijk 1 september 2020. Meer informatie over de subsidieverstrekking en de jaarverantwoording.

  • De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.