Informatie voor maatschappelijke en gesubsidieerde instellingen

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Zwolle wil, daar waar het kan, maatschappelijke en gesubsidieerde instellingen ondersteunen in deze moelijke tijd.

Uitstel van gemeentelijke belastingen

Om u financieel tegemoet te komen tijdens de eerste fase van de coronacrisis, kon u tot 1 september 2020 uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Nu het economische leven weer langzaam op gang komt, gaan we de tweede fase in. Vanaf 1 september is de gemeente Zwolle weer gaan factureren en innen. 

  • Is betaling voor u niet mogelijk of komt u hierdoor in de knel? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier. Onze medewerkers van de afdeling Invordering nemen dan contact met u op over de mogelijkheden voor een betalingsregeling of gespreide betaling.

Uitstel van huurbetaling/erfpacht

  • Sportverenigingen: Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan kunnen ze uitstel van betaling aanvragen. Dat geldt voor de huur tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020. Uitstel van betaling kunt u aanvragen bij Sportservice Zwolle, via e-mailadres gsa@sportservicezwolle.nl
  • Andere organisaties :Ook wijkcentra, culturele instellingen en andere organisaties die van de gemeente huren of grond in erfpacht hebben, kunnen uitstel van betaling van de huur/erfpacht aanvragen. Dit uitstel geldt tot 1 september 2020. Kijk voor het aanvragen op www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling

Doorbetalen subsidies

Het college heeft besloten instellingen die subsidie ontvangen niet te korten op het subsidiebedrag als zij de afgesproken prestaties niet leveren. Daarnaast is de de datum van de jaarverantwoording verschoven van 1 mei tot uiterlijk 1 september 2020. Meer informatie over de subsidieverstrekking en de jaarverantwoording.

  • De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.