Informatie voor maatschappelijke en gesubsidieerde instellingen

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Zwolle wil, daar waar het kan, maatschappelijke en gesubsidieerde instellingen ondersteunen in deze moelijke tijd.

Uitstel van betaling

U kon tot 1 september 2020 uitstel van betaling van belastingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen. Voor maatschappelijke organisaties waren er leningsmogelijkheden, en bij de recente versoepelingsmaatregelen boden we horeca en cultuur extra (financiële) ruimte. Vanaf 1 september gaat de gemeente Zwolle weer factureren en innen. Op de pagina Uitstel van betaling leest u wat dat voor verschillende branches betekent.