Informatiebijeenkomsten en enquête over duurzame warmte-oplossingen in de stad

Bijna alle woningen en bedrijven in Zwolle worden nu nog verwarmd met aardgas. De komende 30 jaar schakelen we allemaal over op schone warmtebronnen. De gemeente wil inwoners van begin af aan betrekken bij deze overgang. En hun mogelijkheden en wensen hierin meenemen.

Wilt u meepraten over alternatieve warmte-oplossingen om uw huis te verwarmen? Meld u dan hier aan voor één van de informatiebijeenkomsten en/of doe mee aan de stadsbrede enquête.

In 2050 wil Zwolle energieneutraal zijn. Dat houdt in dat we evenveel energie zelf opwekken als dat we verbruiken. En we willen op termijn van het aardgas af gaan.

Warmtegids

De gemeente is  onder meer met woningcorporaties en energiebedrijven bezig met het maken van een warmtegids. De gids beschrijft hoe en wanneer de wijken van Zwolle van het aardgas af gaan en welke alternatieve warmte-oplossing de voorkeur heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn via een warmtenet, met biogas of met een warmtepomp (all electric). De eerste ideeën voor alternatieve warmtebronnen zijn er. De mogelijkheden verschillen per wijk of stadsdeel.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente wil deze eerste ideeën graag aan u voorleggen en is benieuwd naar uw reactie. Daarvoor organiseert de gemeente Zwolle informatiebijeenkomsten voor de verschillende stadsdelen. De avond gaat van start met een presentatie  waarin de eerste ideeën die er voor uw wijk liggen met u worden gedeeld. Na de presentatie kunt u vragen stellen en uw mening over de ideeën delen met deskundigen van de gemeente.

Er worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende stadsdelen.

De informatiebijeenkomsten beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en worden rond 21.00 uur afgerond.

Wanneer

Stadsdeel

Waar

21 mei

Centrum (Assendorp, Binnenstad, Dieze, Kamperpoort, Veerallee)

Stadhuis, Grote Kerkplein 15

28 mei

Noord en West (Haerst-Tolhuislanden, Spoolde, Stadshagen, Westenholte)

Het Anker, Voorsterweg 36

29 mei

Zuid (Hanzeland, Windesheim, Wipstrik en Wijthmen)

SIO, Thorbeckelaan 2

* NB! In Berkum, Aalanden en Holtenbroek vinden al bijeenkomsten plaats over aardgasvrij verwarmen van woningen en bedrijven.

Mocht u niet kunnen op de datum van de informatiebijeenkomst van uw stadsdeel, dan kunt u zich ook aanmelden voor een andere informatiebijeenkomst. Vanwege de omvang van de zalen is vooraf aanmelden noodzakelijk. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers kunnen vervolgbijeenkomsten plaatsvinden.

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst via het onderstaande aanmeldformulier:
Aanmeldformulier informatie bijeenkomst zwolle zonder aardgas 

Enquête

Ook is de gemeente geïnteresseerd in wat u al weet en doet op het gebied van duurzaamheid en gasloos wonen. Om uw wensen en mogelijkheden op dat gebied daarom kenbaar te maken kunt u tussen 6 mei en 2 juni ook een enquête invullen. Met de uitkomsten van deze enquête kan de gemeente nog beter inspelen op dat wat er nodig is om Zwolle in 2050 energieneutraal te krijgen. Wij horen uw mening graag!

Via deze link vindt u de enquête: Aanmelding vragenlijst Warmtegids

Meer informatie

Meer informatie over de eerste ideeën van de gemeente en de woningcorporaties en energiebedrijven vindt u hier: www.zwolle.nl/warmtegids