Subsidieregeling Bereikbaarheidsfonds Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad

Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN) is een initiatief van het regionaal bedrijfsleven, provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze partijen werken samen aan een gastvrije en bereikbare regio.

Doel van de subsidie

Met een subsidie uit het Bereikbaarheidsfonds kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen. Het gaat dan om het uitvoeren van

  • een bereikbaarheidsarrangement
  • een spitsmijdendeal
  • een project
  • een product of
  • een dienst.

Het initiatief moet bijdragen aan de doelstellingen van het programma Beter Benutten en het moet een structureel meetbaar resultaat opleveren.

Subsidievoorwaarden en hoogte subsidie

U kunt een aanvraag indienen voor een eenmalige investering of een bijdrage in de kosten tot maximaal € 50.000 (niet meer dan 50% van het projectbudget).

Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van criteria die in de Factsheet Bereikbaarheidsfonds Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad 2015-2017 staan.

 

Initiatiefnemers voor kansrijke maatregelen op het gebied van spitsmijden, bereikbaarheidsarrangementen, producten of diensten in de gemeenten Zwolle en Kampen. Dat zijn onder andere publiekstrekkers, werkgevers, aanbieders van mobiliteitsdiensten, overheden, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen, (goederen)vervoerders en productaanbieders.

factsheet-bereikbaarheidsfonds-bbzkn.pdf

U kunt de subsidieaanvraag uit het Bereikbaarheidsfonds indienen bij het subsidieloket van de gemeente Zwolle, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders. De aanvraag moet tenminste vier weken voordat de activiteit van start gaat zijn opgestuurd.

Mocht u hulp nodig hebben bij de totstandkoming en indiening van de aanvraag, dan kunt u terecht bij de mobiliteitsmakelaar (zie onder Contact).

Bij het Aanvraagformulier Bereikbaarheidsfonds BBZKN moet u een plan van aanpak of projectplan toevoegen, waarin naast de criteria in ieder geval de geraamde kosten en de gevraagde bijdrage staan

Antwoord op de aanvraag

Na binnenkomst van de aanvraag beslist het college van B&W binnen 4 tot 8 weken of de subsidie wordt toegekend. Binnen deze termijn heeft het subsidieloket beoordeeld of de aanvraag volledig is en geeft het kernteam BBZKN een advies.

aanvraagformulier-bereikbaarheidsfonds-bbzkn.pdf

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle of met Mobiliteitsmakelaar Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN), Arnold Helfrich, tel. 06 2535 7227, arnold.helfrich@enmorgen.nl.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid. 

Plaatselijke verordeningen

Algemene subsidieverordening (hoofdstuk 26)

Wetgeving

wetten.overheid.nl