Jeroen Fleer

Adviseur binnenstad

Even voorstellen

Jeroen werkt sinds 2015 voor de gemeente Zwolle. Als adviseur binnenstad heeft hij veel te maken met ondernemers en eigenaren in de binnenstad. ‘Mij gaat het erom een zo goed mogelijk functionerende binnenstad te realiseren. De rol van de gemeente zie ik als verbinder en netwerker. Op heel veel ontwikkelingen in de binnenstad heeft de gemeente maar een beperkte invloed, maar door partijen met elkaar in contact te brengen kunnen wij ontwikkelingen versnellen.’

‘De binnenstad is een enorm interessante plek om te werken. Er komen heel veel functies samen: werken, recreëren, wonen. En iedereen beleeft de binnenstad op zijn of haar eigen manier. Het is een plek die van iedereen is, maar tegelijk van niemand is. De dynamiek die daardoor ontstaat levert hele mooie dingen op, denk aan Koningsdag. Maar soms ontstaat er spanning en conflict, door overlast bijvoorbeeld.’

Zoeken naar oplossingen

De gemeente Zwolle heeft een positieve houding voor ideeën van buitenaf. Dat moet ook, want samen maken we de stad. Ons antwoord is in principe nooit nee. Als iets niet kan of mag, gaan we bekijken onder welke voorwaarden het wel past. Een veelgehoord argument is dat regelgeving belemmerend werkt voor ondernemers. Jeroen is samen met collega’s bezig om te kijken welke regels belemmeren en welke oplossingen daarvoor bedacht kunnen worden. ‘In Zwolle willen we innovatief ondernemerschap stimuleren. Nieuwe concepten trekken mensen naar de binnenstad en zorgen ervoor dat je terug wilt komen. Soms is een regel of wet erg beperkend als je kijkt naar de letterlijke betekenis. Door te kijken naar het doel en de essentie van de regel, kunnen we vaak toch dingen mogelijk maken. Een voorbeeld zijn de mixfuncties waarbij retail en horeca worden gecombineerd.’

Blik op de toekomst

Een hot item in binnensteden is de leegstandsproblematiek. Hoewel Zwolle het goed doet vergeleken met andere steden, kan Zwolle het zich niet veroorloven om achterover te leunen. ‘Daarom zijn we met vastgoedeigenaren in gesprek, zij spelen een cruciale rol. Samen kunnen we verandering realiseren.’ De visie op de binnenstad helpt bij het maken van keuzes. Het geeft richting aan wat voor stad we in de toekomst willen zijn. ‘Omdat de visie is opgesteld door de stad weten we wat belangrijk is en wat er nog gemist wordt in de binnenstad. Daar kunnen we met z’n allen aan werken.’