Jeugd, onderwijs en studeren

Bijna dertig procent van de inwoners van Zwolle is jonger dan 25 jaar. Dat is een grote groep waarvoor de gemeente een grote verantwoordelijkheid draagt. Zwolle kent daarom een uitgebreid voorzieningenniveau, dat ervoor zorgt dat niemand in deze doelgroep buiten de boot valt. Waar de jeugd zelf verantwoordelijkheid kan en mag nemen, biedt de gemeente vanzelfsprekend die ruimte.

Je jeugd - of ten minste een deel daarvan - in Zwolle doorbrengen... het is een voorrecht.