Jeugd Zwolle in beweging

Samen met alle partijen werken aan innovatie in de jeugdhulp.

Kinderen ontwikkelen zich en groeien al spelend en lerend op tot tevreden volwassenen met goede kansen op de arbeidsmarkt.

Dat is een grote wens van alle betrokkenen bij jeugd.

De wens is ook om een nieuwe beweging te krijgen; om te behouden wat goed gaat en vernieuwen waar nodig is. Kinderen en gezinnen die dat nodig hebben willen we dan ook zo goed mogelijk ondersteunen. Organisaties voor jeugd zijn al in beweging om zich te ontwikkelen tot nieuwe organisaties, zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd.

Voor de vernieuwing zijn heel veel goede ideeën. Die brengen we samen in het innovatietraject Jeugd Zwolle in beweging.  

Gezond en krachtig opgroeien
Gezond en krachtig opgroeien
Opgroeien doe je samen
Opgroeien doe je samen
Goede ideeën delen tijdens de Droomsafari
Goede ideeën delen tijdens de Droomsafari
In gesprek tijdens de Droomsafari's
In gesprek tijdens de Droomsafari's
Samenwerking Jeugd Zwolle in beweging
Samenwerking Jeugd Zwolle in beweging

Jeugd Zwolle in beweging | Twitter

Jeugd Zwolle in beweging

“Waar ben je trots op?” Die vraag hebben we voorgelegd aan Ed Anker, wethouder Jeugd Zwolle in  beweging.

Hij kon niet ophouden met het opsommen van voorbeelden: “Op de Jongerenraad Zwolle met die leuke en eigenwijze jongeren die mij laten lachen maar ook nadenken. Joost die veel problemen heeft maar toch vecht voor een goede toekomst. Alle mensen die voor en met kinderen werken zodat zij gezond kunnen opgroeien”.

Duidelijk wordt uit zijn betoog: met heel veel kinderen gaat het goed en dat willen we zo houden. Een kleine groep heeft extra aandacht nodig en soms zware zorg. Die aandacht en zorg geven we zodat ook zij opgroeien tot tevreden en gezonde volwassenen.

Organisaties

Aan een groot aantal betrokkenen bij jeugd, ouders en kinderen/jongeren is de vraag gesteld: “Wil je meewerken aan het bepalen van het toekomstbeeld van de Zwolse jeugd? En ben je dan bereid om anderen uit te dagen, én sta je open voor ‘anders denken’?”

Kortom: wil je meedoen in het innovatietraject Jeugd Zwolle in beweging.

Ouders, kinderen, vrijwilligers, beroepskrachten, bestuurders en managers hebben hierop ja gezegd.

Contact

Wilt u meer weten? Bel dan 14038 of stuur een e-mail naar innovatiejeugdhulp@zwolle.nl