Subsidieregeling voor en door jongeren

Zou jij samen met wat vrienden je eigen buurt of stad wel eens wakker willen schudden? Wil je laten zien wat je kunt, maar heb je daar niet genoeg geld voor? Zet dan met financiële hulp van de gemeente Zwolle een jongerenactiviteit op:

 • Een nieuw idee
 • Iets waar jullie behoefte aan hebben
 • Iets waar ook andere jongeren plezier van hebben.

Hieronder lees je meer over deze subsidieregeling en of je voor subsidie in aanmerking kunt komen.

Wat is het doel van de subsidie?

Deze subsidieregeling is bedoeld om het je mogelijk te maken activiteiten te organiseren vóór jongeren in Zwolle. Er zijn zoveel goede ideeën, die zonder geld niet worden georganiseerd. Met een geldbedrag is dat ene goede idee misschien wel te realiseren. Dus pak je kans!

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie is een bijdrage in de kosten die je moet maken om de activiteit te organiseren. Denk aan de huur van een ruimte en materiaalkosten. Je ontvangt maximaal 80 procent van de totale organisatiekosten. 20 procent van de kosten moet je dus op een andere manier binnenhalen. Bijvoorbeeld door entree te vragen. Het subsidiebedrag is per activiteit maximaal € 500.-.

Toelichting op de begrippen

 • Een jongere: is een persoon van 12 tot en met 18 die in Zwolle woont. 
 • Een jongerenactiviteit: samen met een groep jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, stel je een origineel plan op om vervolgens in je buurt, wijk of stad uit te voeren. Het gaat om een nieuw idee, iets waar jongeren behoefte aan hebben. Het moet gaan om een eenmalige activiteit, die in Zwolle gehouden zal worden. Natuurlijk mogen jullie advies vragen aan een jongerenwerker of iemand anders, maar het is jullie plan. Jullie leiden de activiteit en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

4 Weken

De gemeente Zwolle neemt binnen 4 weken een besluit over een subsidieaanvraag voor de regeling Voor en door Jongeren. Je krijgt binnen die 4 weken schriftelijk bericht van ons.

 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet jouw activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij is in Zwolle.
 • Hij is eenmalig en vernieuwend. Als een activiteit al eerder is georganiseerd, kun je geen subsidie krijgen.
 • Hij is niet verbonden aan een bestaande organisatie zoals een wijkcentrum.
 • Alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar mogen meedoen.
 • Je organiseert hem voor ten minste 20 jongeren, door ten minste 3 jongeren.
 • Je mag je laten adviseren door bijvoorbeeld een jongerenwerker van een buurthuis

 

Hoe en wanneer vraag je subsidie aan?

Ben je enthousiast geworden? Lees dan het volgende goed door en vul het aanvraagformulier in.

Tenminste 3 jongeren

De subsidieaanvraag moet door tenminste drie jongeren worden aangevraagd, die zelf de activiteit organiseren. Eén van de ouders of verzorgers moet de aanvraag ook ondertekenen.

6 Weken

Aanvragen kun je het hele jaar indienen, maar tenminste 6 weken vóór je de activiteit wilt uitvoeren. Hoe eerder, hoe beter. Probeer zo concreet en gedetailleerd mogelijk antwoord te geven op alle vragen in het aanvraagformulier en licht de kosten in de begroting uitgebreid toe.

Formulier opsturen

Het aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag vind je onderaan deze pagina. Je stuurt het volledig ingevuld op naar:

College van burgemeester en wethouders van Zwolle
Publiekszaken
Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Let op: Vergeet de handtekeningen niet!

Wanneer krijg je antwoord?

Binnen 4 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend hoor je of de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente. Als dat zo is kun je beginnen met de organisatie van jullie activiteit. 

Wacht niet te lang!

We behandelen aanvragen op basis van volgorde waarop ze binnen komen. Dat doen we omdat er per jaar een maximum bedrag beschikbaar is. Dus wacht niet te lang! De subsidieverlening is ook de subsidievaststelling. Het college van burgemeester en wethouders kan wel aan de subsidieverlening extra voorschriften verbinden. Bijvoorbeeld dat je een verslag maakt van de activiteit of dat je een financiële verantwoording aflegt.  

Formulier

aanvraagformulier subsidie voor en door jongeren.pdf

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

 

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl