Juridisch Planoloog

Je brede kijk op ruimtelijke ontwikkelingen vertaal je naar planologisch-juridische mogelijkheden en consequenties voor Zwolle. Je doet gedegen onderzoek, weet waar het in een dossier om draait en begrijpt de (politieke) gevoeligheden. Deze weeg je mee in je goed onderbouwde strategische adviezen. Je bent communicatief sterk en weet complexe materie op elk niveau uit te leggen.

Je vindt het leuk om te werken in multidisciplinaire teams.

Dienstverband / uren per week

Vast dienstverband / 32-36 uur per week

Werk- en denkniveau

HBO/WO

Salaris

Minimaal €3.558 (schaal 10) en maximaal €6.777 (schaal 12)

Afdeling

Ruimtelijke planvorming

Vacaturehouder

Jim van der Zwan

De afdeling Ruimtelijke planvorming

Zwolle groeit de komende jaren naar 160.000 inwoners. We investeren in veel (maatschappelijke) voorzieningen en zorgen voor ruimte om te werken en te ondernemen. De stad heeft een stevig ruimtelijk fundament en is mooi ingebed in het landschap van de IJssel Vecht Delta. Op nationaal niveau is Zwolle aangewezen als 'NOVI-gebied' met omvangrijke stedelijke opgaven.
We hebben een duidelijke focus, weten wat we willen en maken plannen in co-creatie met inwoners en partners in de stad. Het is onze missie om Zwolle zo in te richten dat mensen in vrijheid en veiligheid dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Kennelijk slagen wij daar in, want Zwollenaren zijn over het algemeen tevreden met hun woon- en werkomgeving.

Dit doe jij

Je overziet het brede werkveld van de Omgevingswet en bent actief betrokken bij de inzet van planologisch juridische instrumenten die onder deze wet vallen. Dat kan gaan om een bijdrage aan een Omgevingsplan, locatie specifieke plannen of buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Bopa's).
Je adviseert over, maakt en begeleidt deze plannen en werkt daarbij samen met verschillende collega's en disciplines in projectgroepen of andere organisatievormen waarin de initiatieven en plannen worden vormgegeven. Alle informatie verwerk je in een samenhangende toelichting, waarop je de planregels afstemt.

Van toetsend naar faciliterend

Je brede kennis en ervaring in het vak zien we terug in je complete adviezen. Die presenteer je duidelijk en aansprekend aan projectgroepen, management en bestuur. Dankzij jou kunnen we weloverwogen besluiten nemen over veranderingen en innovaties die worden beïnvloed door de ruimtelijke wetgeving.
Met de invoering van de Omgevingswet gaan we van een toetsend naar een faciliterend proces. Je hebt een visie op deze transitiefase en geeft advies met oog voor veranderende processen
en procedures.

Regels en mogelijkheden

In Zwolle maak je het verschil door regels en ruimtelijke mogelijkheden met elkaar te verbinden. Je hebt veel contacten, stemt af met verschillende partijen en vertegenwoordigt de gemeente bij de Raad van State.

Dit ben jij

Je hebt een Hbo of academisch werk- en denkniveau, actuele kennis van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie van het Omgevingsrecht en minimaal vijf jaar werkervaring. Ervaring bij een gemeente en met de implementatie van de Omgevingswet zijn een pre.
Je brede kijk op ruimtelijke ontwikkelingen vertaal je naar planologisch-juridische mogelijkheden en consequenties voor Zwolle. Je doet gedegen onderzoek, weet waar het in een dossier om draait en begrijpt de (politieke) gevoeligheden. Deze weeg je mee in je goed onderbouwde strategische adviezen. Je bent communicatief sterk en weet complexe materie op elk niveau uit te leggen.
Je vindt het leuk om te werken in multidisciplinaire teams.

Wat bieden wij

Zwolle biedt een uitdagende werkomgeving en de ruimte om je baan zelf vorm te geven. Jij wilt je voor 100% inzetten en Zwolle wil je goed belonen. Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur per week, minimaal schaal 10 (enige jaren ervaring/ HBO) en maximaal schaal 12 (ruime ervaring in het werkveld en HBO/Academisch).
Naast dat salaris ontvang je 17,05% van het brutobedrag in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling en horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride, meestal de helft op het Stadskantoor en de helft thuis. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de 'zaak'. Het Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer weten?

Laat weten wie je bent en wat je wilt weten. Bel, app of mail met Jim van der Zwan, afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming, tel. 06- 46 00 08 12 of j.van.der.zwan@zwolle.nl

Solliciteren

Solliciteren kan alleen via de sollicitatieknop.
Deze vacature staat voor langere tijd open. Op het moment dat er een geschikte kandidaat is, kunnen we besluiten de vacature offline te zetten.

Zwolle, de stad en de organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega's. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
We groeien naar 160.000 inwoners, waarbij we de kwaliteit van leven en brede welvaart voor alle Zwollenaren op het huidige, hoge peil willen houden.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.