Kennisgeving protestactie

Toelichting voor de kennisgever:

  • Voor deze kennisgeving worden geen kosten in rekening gebracht
  • De kennisgeving moet minimaal 12 kantooruren voor de datum van het protest worden ingediend via dit formulier. Dit betekent dat de kennisgeving minimaal twee werkdagen voor het protest moet zijn ontvangen.
  • Wij verzoeken u de kennisgeving ook telefonisch mede te delen aan een medewerker van de gemeente die belast is met de afhandeling van de kennisgeving, zodat tijdig een besluit genomen kan worden op de kennisgeving betoging. Dit kan via nummer 14038.