Kind naar Gezonder Gewicht: samen werken aan een goede gezondheid

26 maart 2024
Nieuwsbrief sociaal domein

In 2022 startte Esther als centrale zorgverlener voor de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Ze vertelt je graag over deze aanpak en haar rol hierin.

Kind naar Gezonder Gewicht

Ieder kind verdient het om gezond en kansrijk op te groeien. Met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht bieden we in Zwolle ondersteuning voor kinderen met overgewicht of obesitas. De centrale zorgverlener is het sleutelfiguur binnen de aanpak; hij of zij begeleidt het kind en het gezin en coördineert de ondersteuning en zorg.

Deze rol kan door verschillende professionals worden vervuld. Door een jeugdverpleegkundige bijvoorbeeld, of een wijkprofessional. Esther is al enige jaren werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij het Sociaal Wijkteam in Zwolle-Oost. In 2022 startte ze als centrale zorgverlener. Inmiddels begeleidt ze 6 gezinnen. ‘Ik vind alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl interessant. Als jeugd- en gezinswerker kom ik veel gezinnen tegen voor wie gezond leven weinig prioriteit heeft. Het is voor mij een mooie aanvulling op mijn werk om als centrale zorgverlener deze gezinnen te mogen begeleiden.’

Netwerk van professionals

Hoe verschilt deze rol met haar werk voor het Sociaal Wijkteam? ‘Ik zie het als een verrijking van mijn functie. Vanuit het Wijkteam werden we weleens benaderd om mee te denken in passend hulpaanbod bij overgewicht. Dan bleef het vaak bij een incidentele doorverwijzing naar andere zorgprofessionals. Wat we met Kind naar Gezonder Gewicht doen is echt een structureel netwerk creëren van professionals. Denk aan diëtisten, fysiotherapeuten en kinderartsen. Zo kunnen we samen passender hulp bieden, met een bredere kijk. En dat is belangrijk, want overgewicht staat vaak niet op zichzelf.’

Een ander voordeel van haar rol als centrale zorgverlener is de beschikbare tijd. Esther: ‘De begeleiding vanuit onze aanpak is tussen de 6 maanden en 2 jaar. Je kunt dus best even meelopen met het gezin. Je hebt de ruimte om uitgebreid kennis te maken en een vertrouwensband op te bouwen. En om goed helder te krijgen wat er speelt en wat er nodig is, waarbij ik met het gezin inzoom op alle leefgebieden. Dat maakt het verschil om uiteindelijk duurzame verandering voor elkaar te kunnen krijgen.’

Kwetsbaar onderwerp

Overgewicht is een ingewikkeld onderwerp, vertelt Esther: ‘Het hangt vaak samen met andere zaken. Problemen die spelen binnen het gezin, maar ook pestgedrag op school of weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten. Ouders kunnen een schuldgevoel ervaren over het overgewicht van hun kind. Het eerste kennismakingsgesprek dat we voeren kan dan ook ongemakkelijk zijn. Er zijn wel drempels waar je met elkaar overheen moet.’

Wat Esther het mooiste vindt aan haar rol? ‘Dat gezinnen mij gaandeweg echt toelaten op zo’n kwetsbaar onderwerp. Dat ze het oké vinden dat ik een tijdje met ze meeloop. Wat hierin het verschil maakt is dat ik met een brede blik kijk naar wat er nodig is. Dat kan ook iets heel anders zijn dan leefstijl. Bijvoorbeeld huisvesting of de werksituatie van ouders. En soms heerst er zoveel stress dat gezond eten geen prioriteit heeft. Dan moet er eerst rust komen in het gezin voordat er ruimte komt voor begeleiding in voeding en beweging. Tussendoor geef ik dan wel tips, maar dat is dan niet het hoofddoel.’

Netwerk uitbreiden

Gezinnen komen vaak via doorverwijzende professionals bij Esther terecht. Samen met Wietske, haar collega-centrale zorgverlener, gaat ze langs bij potentiële doorverwijzers om hen over de aanpak te vertellen. ‘We willen graag het netwerk verder uitbreiden en zo meer gezinnen kunnen helpen met onze aanpak. Heb je vragen of behoefte aan advies over het voeren van een gesprek over overgewicht? Neem dan vooral contact met me op.’

Meer informatie

Wil je meer weten over Kind naar Gezonder Gewicht? Of advies krijgen voor het bespreekbaar maken van overgewicht? Meer informatie en de contactgegevens van de centrale zorgverleners vind je op samenzwolle.nl/knggexterne-link-icoon.