Kinderopvang, voorziening starten

Start u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang? Dan moet u zich laten registreren bij de gemeente waarin u de opvang hebt.  De gemeente beoordeelt aanvragen om:

 • opvangvoorzieningen te leiden
 • opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Inspectie door de GGD

Om als kinderopvang geregistreerd te mogen zijn in het LRK, moet u dus bij de gemeente een aanvraag doen. Daarna doet de GGD een inspectie. De gemeente volgt het advies van de GGD en geeft daarna formeel wel of geen toestemming.

Wat doet de GGD:

 • medewerkers controleren of u aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.
 • als u in het LRK staat, legt de GGD jaarlijks een controlebezoek af.
 • de GGD kan extra inspecties uitvoeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders.

Lees meer over de landelijke kwaliteitseisen die de GGD aanhoudt tijdens een inspectie op de site van de Rijksoverheid: landelijke kwaliteitseisen.

Brandveiligheid of bestemmingsplan

De gemeente kan ook aan de hand van andere regelgeving een besluit nemen over uw aanvraag. Denk daarbij aan regels rond brandveiligheid of het bestemmingsplan. Naar aanleiding daarvan kan de gemeente uw registratie weigeren of ongedaan maken.

LRK

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan voorzieningen in de kinderopvang die aan de eisen van de Wet kinderopvang voldoen. Denk daarbij aan:

 • kinderdagverblijven
 • organisaties voor buitenschoolse opvang
 • gastouderbureaus
 • gastouders.

Kinderopvangtoeslag

Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Meer weten

Op onze pagina Kinderopvang vindt u meer informatie: Kinderopvang

Voor het aanmelden van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u alle aanvraagformulieren.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatie (een aanvraag voor het starten/registeren van bijvoorbeeld een kinderopvang) worden in 2020 de volgende kosten (leges) in rekening gebracht:

 • Aanvraag exploitatie gastouderopvang: € 82,00
 • Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, peuterspeelzaal: € 165,00.

Kosten wijzigen 'houder'

Het kan zijn dat iemand anders het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of het gastouderbureau overneemt. Daarvoor moet een wijzigingsformulier worden ingediend. Wij beschouwen dat formulier als een nieuwe aanvraag tot exploitatie door de nieuwe 'houder'. Voor deze wijziging worden de leges (kosten) in rekening gebracht die gelden voor een nieuwe aanvraag.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Peuteropvang & Voorschoolse Educatie

Een kinderdagverblijf kan gesubsidieerde peuteropvang* in combinatie met voorschoolse educatie aanbieden. Voor meer informatie over deze subsidieregeling en de bijhorende regelgeving kunt u terecht op onze subsidiepagina: Subsidies Zwolle.

* door de gemeente.