Woonstraat

Leefbaar wonen in een groene, klimaatbestendige Woonstraat

Een Woonstraat is goed is voor mens, dier, het milieu en het klimaat. Het is meer dan een straat om doorheen te rijden, bij je woning te komen of de auto te parkeren.

De inrichting van de Woonstraat is klimaatbestendig. Dat betekent meer groen en minder tegels. Grond, grint, waterdoorlatende tegels en asfalt voeren overtollig regenwater sneller af. Planten, bomen, bloemen en struiken werken verkoelend, voorkomen hittestress en trekken vogels en insecten aan.

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de inrichting is duurzaam. Dat betekent bijvoorbeeld materiaal dat langer mee gaat en minder onderhoud nodig heeft of materiaal dat gemaakt is van restmateriaal.  

De Woonstraat bevordert ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert kinderen om er te spelen. Ontmoetplekken met bankjes en speeltoestellen versterken het buurtgevoel en daarmee de saamhorigheid in de straat. 

Seringenstraat Klimaatstraat

Woonstraat Bernisse Kleine Alm


Bernisse en Alm Woonstraat

Bewoners, woningcorporatie en gemeente Zwolle hebben van Bernisse en Kleine Alm een klimaatbestendige Woonstraat gemaakt. Van begin af aan zijn bewoners actief betrokken bij de plannen en de inrichting van de straat. De uitgangspunten waren: meer groen en grond, meer plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen uitgedaagd worden om te spelen. En niet onbelangrijk: duurzaam en klimaatbestendig.

Lees meer

Volg de Klimaatstraat

Werkzaamheden Klimaatstraat

Welke plannen hebben de bewoners van Bernisse en kleine Alm, woningcorporatie en gemeente Zwolle gemaakt. Wat was de aanleiding en welke stappen zijn er genomen om tot een plan te komen en het gebied in te richten. Hoe verlopen de werkzaamheden?

Lees meer

Maak je straat klimaatbestendig

Maak je straat klimaatbestendig

Wil je net als de Bernisse, kleine Alm én Seringenstraat je straat klimaatbestendig maken? Met bijvoorbeeld sedumdaken, schuttingen die het regenwater opvangen, geveltuintjes en klimaatsensoren?
 

Doe mee

Organiseer een groene straat

Maak je straat groener

De  inrichting van een klimaatbestendige Woonstraat is nieuw in Zwolle met een grote ingreep en hoge kosten. Niet elke straat kan een Woonstraat zoals Bernisse/Alm worden, maar elke straat kan groener en klimaatbestendig worden; met of zonder hulp van de wijkbeheerder.

Doe mee