Koggepark

De Koggelaan wordt groener. De straat wordt omgetoverd in een fietsstraat met veel groen er omheen. Hiermee krijgt de Spoorzone in de toekomst een nieuw park: Het Koggepark.

Het Koggepark wordt een groene loper door Hanzeland. Een rustpunt waar je prettig buiten kunt zijn. In het park is straks veel ruimte voor voetganger en fietser. Door het Koggepark loopt een fietsstraat, de auto is er te gast. De stenige Koggelaan verandert ondanks de beperkte ruimte in een fijne plek voor de hele wijk met groen en water.

Bewoners gaven regelmatig aan meer groen te willen in de wijk en fijne plekken waar je even kunt zitten. Deze ideeën heeft gemeente Zwolle meegenomen in de concept visie die zij nu voor het park gemaakt heeft.  De conceptvisie geeft een globaal idee van hoe het park er uit zou kunnen zien.

In onderstaande folder leest u de ideeën voor het Koggepark.

Meepraten, meedenken en meedoen

Bewoners en belanghebbenden hebben meegepraat en gedacht over het Koggepark. Deze gesprekken vonden begin februari digitaal plaats. De presentatie die bij de gesprekken gegeven is, vindt u op deze pagina. 

Op basis van de reacties van de omwonenden hebben wij de conceptvisie aangepast. De aangepaste visie is nog een keer naar de bewoners met de bewoners gedeeld,. Het college van B&W heeft ook ingestemd met de visie. Deze is nu voor besluitvorming overgedragen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de visie dan kunnen we starten met het ontwerp van de fietsstraat. Ook hiervoor nodigen we bewoners uit om mee te denken en mee te doen.

De visie

De Koggelaan is een lange stenige straat waaraan verschillende pleinen liggen. Deze pleinen zijn nu nog eilandjes in de wijk. Het idee is om de Koggelaan te veranderen in een groene verbinder tussen de pleinen. Zo ontstaat één geheel. Bovendien wordt de Koggelaan een fietsstraat waar de auto te gast is.

De trottoirs langs de Koggelaan worden op een aantal plaatsen smaller zodat er meer plek komt voor groen. Op de kades komt beplanting met ook wandelpaden en ook op de verschillende pleinen komen planten. De nieuwe inrichting ziet er niet alleen aantrekkelijker uit. Het groen helpt ook in het tegengaan van opwarming van de stad in warme zomers en bij plensbuien kan het regenwater in de bodem zakken in plaats van dat het afgevoerd moet worden naar het riool.

Water is een belangrijk element in het Koggepark. Het plan is om het huidige water langs de Koggelaan beter aan te sluiten op de omgeving (Zwolle Zuid en Assendorp). Zo kan het water beter stromen en ontstaat er een gezondere waterhuishouding met meer planten en dieren.

Van de gebouwen langs de Koggelaan, is de begane grond nu nog erg gesloten omdat  er over het algemeen kantoren in gevestigd zijn. Het idee is dat hier functies inkomen die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning in het Koggepark. Dat kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar je wat kunt drinken of eten.

In het visiedocument leest u meer over de ideeën voor het Koggepark.

In stappen

Het Koggepark kan mede aangelegd worden dankzij een subsidie van Provincie en Ministerie van I&W voor de aanleg van een nieuwe fietsstraat. En een provinciale subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Van Karnebeektunnel. De aanleg van het Koggepark gebeurt in fasen. Als eerste wordt het gedeelte tussen Van Karnebeektunnel en Hanzeplein aangelegd. De kruising met het fietspad naar de Van Karnebeektunnel wordt dan ook aangepast. De bewoners die hebben meegedacht over de visie voor het Koggepark, de meedenkgroep, zullen ook meedenken over een ontwerp voor deze eerste fase. Het is de bedoeling dat deze eerste fase nog dit jaar wordt uitgevoerd.

De meedenkgroep heeft verder nog twee ideeën ingebracht. De aanleg van een Blije Bijenberm in de groenzone bij de Stockholmstraat. En het vergroenen van de trappen bij het beeld Wharfinger. Deze ideeën gaat gemeente Zwolle ook in de eerste fase met de bewoners uitvoeren. Wanneer de volgende delen van het Koggepark worden aangelegd hangt af van de planning van de ontwikkeling van de betreffende deelgebieden waar het park doorheen loopt (Hanzekwartier en Willemskwartier).

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Spoorzone? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via Blijf op de hoogte | Gemeente Zwolle

Meer weten over de toekomstplannen voor het Koggepark? Ontdek Spoorzone Zwolle!

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle