Ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst poseren met bord

Komst warmtenet in Holtenbroek, Aa-landen en Dieze een stap dichterbij

03 november 2023
Homepage

De komst van een warmtenet is voor de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze vandaag een stap dichterbij gekomen. Gemeente Zwolle, de drie woningbouwcorporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) en Aardwarmtebron Zwolle (bestaande uit Energie Beheer Nederland, Aardyn B.V., Huisman GEO B.V.) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

De opgave voor gemeente Zwolle is duidelijk. Zwolle wordt klimaatneutraal in 2040. Daarom werken we aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar warmtesysteem dat kan rekenen op draagvlak in de stad. Met deze samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen uit dat ze willen komen tot afspraken over de aanleg van het warmtenet gevoed door geothermie. Geothermie, of aardwarmte, is warmte uit de diepe bodem. Daarvoor moeten er nog aanvullende afspraken worden gemaakt. Afspraken tussen alle betrokken partijen en met de inwoners en ondernemers in de stad. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over het precieze gebied dat aangesloten kan worden op een warmtenet, de planning, de financiering en tarieven.

In de loop van 2024 moet hierover meer duidelijkheid zijn. De volgende stappen zijn  het aangaan van afname- en leveringscontracten tussen de partijen, omgevings- en participatieproces en vergunningen. Daarna start de aanleg van het eerste deel van het warmtenet.

Samen ervoor gaan

Voor inwoners is met deze ondertekening de komst van een duurzaam warmtenet een stap dichterbij gekomen. “Een warmtenet is voor de inwoners van deze wijken een zeer kansrijk alternatief voor aardgas. Dit heeft te maken met het type woningen dat hier staat. Zoals redelijk veel hoogbouw en woningen die vanwege de leeftijd minder goed geïsoleerd zijn. Het is nu nog niet zeker waar in de wijken het warmtenet precies komt te liggen. Dat wordt de komende maanden duidelijk. Ook andere zaken werken we de komende maanden nog met elkaar uit. Duidelijk is wel dat we er met zijn allen voor willen gaan. Dat benadrukt deze overeenkomst. Wat mij betreft is dit een belangrijke stap in de warmtetransitie voor deze drie wijken en richting een klimaatneutraal Zwolle”, legt wethouder Arjan Spaans uit. 

Duurzaam alternatief

De gemeente Zwolle heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De overstap naar duurzame warmte, heet de warmtetransitie. Er zijn verschillende manieren om onze woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen. Geothermie is één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Om de Zwolse wijken aardgasvrij te krijgen is een mix van duurzame oplossingen nodig. Met een warmtenet gevoed met geothermie kan een aanzienlijk deel (circa 8.000) van de woningen in de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze betaalbaar verwarmd worden. 

“Wij zijn als corporaties al een paar jaar druk bezig met de verduurzaming van onze woningen. Aansluiting op een duurzame warmtebron is daarbij op termijn uiteraard ook aan de orde. We maken plannen voor onze woningen zodat onze huurders ook in de toekomst warmte en warm water hebben. Wij vinden het van groot belang dat dit ook betaalbaar blijft. Een warmtenet lijkt hiervoor een goed alternatief dat we de komende maanden graag verder uitzoeken. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dat onze huurders weten”, aldus manager vastgoed Peter Janssen namens de drie corporaties. 

Directeur Bas van Dun van AwbZ vult aan: “Aardwarmte is een van de bewezen en duurzame alternatieven voor aardgas. Daar hebben we al jaren ervaring mee in andere gemeenten. In ons werk hebben we veel aandacht voor alle betrokken mensen en partijen in het hele proces. In de komende periode willen we iedereen beter leren kennen. Daarom zetten we vol in op een goede samenwerking met afnemers, gemeente, inwoners, ondernemers en partners. Dat is van groot belang om zo’n project tot een succes te maken.”

De gemeente verwacht dat de boring voor geothermie in 2025 plaats kan vinden. Dan is duidelijk hoeveel warmte er precies in de bodem zit. Als de boring succesvol is, kunnen vanaf 2027 de eerste woningen en andere gebouwen worden aangesloten op het warmtenet. Stap voor stap rolt dit net verder uit met in 2029 meer dan 8.000 woningen en andere gebouwen.

Informatie van en voor inwoners

De komende maanden organiseert de gemeente, samen met de buurtinitiatieven zoals Duurzaam Holtenbroek en Groene Aa, diverse buurtbijeenkomsten over de overstap naar aardgasvrij. Hier krijgen inwoners dan ook telkens de laatste informatie over het warmtenet. De inwoners van de wijken Holtenbroek en Aa-landen ontvangen deze maand ook een enquête over de warmtetransitie. Hiermee willen de gemeente en de buurtinitiatieven een beeld krijgen van hoe de inwoners aankijken tegen de warmtetransitie en wat ze eventueel al zelf gedaan hebben aan verduurzaming van hun woning. Deze informatie geeft input voor de wijkwarmteplannen en de verdere warmtetransitie in de wijken.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle