Subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit

Zwolle heeft inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad.

Met de subsidieregeling Cultuur en Kwaliteit biedt de gemeente professionele organisaties de mogelijkheid een nieuwe productie of een boekwerk over de cultuur (historie) van Zwolle te ontwikkelen. De (externe) commissie Cultuur en Kwaliteit beoordeelt de aanvragen. Op deze pagina leest u meer over deze regeling en of u voor subsidie in aanmerking kunt komen.

Het doel van de subsidie

Het bevorderen van de kwaliteit van producties in Zwolle en daarmee het versterken van het culturele klimaat in Zwolle. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening

Subsidieplafond

Het subsidieplafond 2022 is: € 343.203. 

Voor elke ronde is een bedrag van maximaal € 114.401 beschikbaar. Wat overblijft uit een ronde gaat mee naar de volgende ronde.

Wanneer vraagt u subsidie aan?

De subsidieaanvraag moet minimaal 8 weken voordat de productie getoond wordt, ingediend zijn, maar ook vóór de deadline van de indientermijn. In 2022 zijn dit de 3 termijnen:

  • Deadline aanvragen termijn 1: 1 februari
  • Deadline aanvragen termijn 2: 1 juni
  • Deadline aanvragen termijn 3: 1 oktober