Laatste fases Kop van Assendorp in uitvoering

17 juni 2024
Homepage

De werkzaamheden voor de Kop van Assendorp verlopen voorspoedig. In januari 2024 begon aannemer Klink Nijland met de vernieuwing van de Kop van Assendorp. Het eerste deel is inmiddels afgerond. Dit werd op 17 mei feestelijk gevierd met omwonenden en lokale ondernemers. De komende werkzaamheden bestaan uit de kruispunten Luttenbergstraat/Assendorperdijk en de Van Karnebeekstraat, de Sassenpoortenbrug, het eerste deel van de Wilhelminasingel tot aan het Van Nahuysplein en het eerste deel van de Burgemeester van Roijensingel.

Kruispunten Van Karnebeekstraat en Luttenbergstraat/Assendorperdijk 

Vanaf 17 juni beginnen de werkzaamheden aan de kruising Van Karnebeekstraat. De verkeerssituatie wordt hier tijdelijk aangepast. Fietsers worden omgeleid via de parkeerplaats en zijstraat van de Van Karnebeekstraat naar de binnenstad of richting de Oosterlaan. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Stationsweg. Bestemmingsverkeer voor de Van Karnebeekstraat wordt omgeleid via de Zeven Alleetjes en Zuiderkerkstraat.

Vanaf 1 juli wordt er gewerkt aan de kruising Luttenbergstraat/Assendorperdijk. Tijdens de werkzaamheden kan er geen gebruik gemaakt worden van dit kruispunt. Daarna is het kruispunt weer open en is de Thoden van Velzenstraat, Assendorperdijk en Assendorperstraat vanaf de Luttenbergstraat weer bereikbaar. Verkeersborden leiden het verkeer in dit gebied om.

Extra maatregelen voor veiligheid en doorstroming

De werkzaamheden duren maximaal drie weken. Woningen, winkels en bedrijven in het gebied blijven bereikbaar via het trottoir en aangegeven omleidingsroutes. Naast omleidingsborden zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in de juiste richting te leiden. Verkeersdeelnemers worden verzocht het gebied met gepaste snelheid te betreden en de geldende verkeersregels op te volgen.

Laatste fases

Vanaf juli gaat Klink Nijland verder met de laatste fases van het project. Na de kruispunten worden de Van Karnebeekstraat richting Burgemeester van Roijensingel, de Sassenpoortenbrug en de Wilhelminasingel tot aan het Van Nahuysplein vernieuwd. Van eind juli tot eind september is de Sassenpoortenbrug gesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, maar blijft toegankelijk voor voetgangers. Voor de bevoorrading van winkels en bedrijven, en voor pakketdiensten, is het gebied tijdens venstertijden bereikbaar via de Diezenpoortenbrug, Diezerstraat, Oude Vismarkt en Nieuwe Markt. Ondernemers en winkeliers in het gebied worden geadviseerd hun leveringen hierop af te stemmen en alternatieve aanrijdroutes met hun leveranciers te bespreken.

Zodra het project is afgerond, wordt het op feestelijke wijze geopend met de bewoners, ondernemers, de wethouder en het team van Klink Nijland.

Een sterkere, veiligere en groenere verbinding

Met de herinrichting verandert dit deel van de singel van een doorgaande autoweg naar een plek waar zowel bewoners als bezoekers van de stad prettig kunnen verblijven. Dit zorgt ook voor een sterkere verbinding tussen de Assendorperstraat en de binnenstad. Het eerste deel van het project toont al de gerealiseerde ontwerpplannen: meer ruimte voor langzaam verkeer, bredere stoepen en terrassen. De beplanting voor de plantvlakken volgt in het najaar tijdens het plantseizoen.

Vragen en opmerkingen

Gedurende de uitvoering is de omgevingsmanager van Klink Nijland het aanspreekpunt. Bewoners en ondernemers uit de omgeving kunnen op verschillende manieren contact opnemen voor vragen:

Voor meer gedetailleerde informatie over het project, bezoek de website.

Kop van Assendorp met Dominicanenklooster op de achtergrond