Zwartewater zone

Type leisuregebied:

De ligging dichtbij de binnenstad en aan het water en de industriële sfeer van Scheerpswerf Leenman hebben potentie. Menging van creatief/doorsnee, groot/klein en lokaal/regionaal. Bij voorkeur leisure inpassen in een integrale gebiedsontwikkeling. Indien aan het Zwarte Water dan watergerelateerd.

Beschikbare locaties: 

Enkele kavels aan het Zwarte Water zijn mogelijk beschikbaar voor functieverandering of zelfs herontwikkeling. De kavels zijn geen gemeentelijk bezit. De programmatische invulling moet bekeken worden met de hele Zwarte Waterzone in ogenschouw.

 www.nieuwbouw-zwartewaterzone.nl

Leisure tot nu toe:

Er was al leisure in de Zwartewaterzone: indoor skicentrum, jachthaven.

Deze locatie was in 2011 nog niet opgenomen als leisurelocatie.

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan:

Onder meer leisure is mogelijk op de Leenman locatie (bestemmingsplan Holtenbroek Zuid). Met uitzondering van leisure voor verminderd/niet zelfredzame personen. Triferto valt onder bestemmingsplan Holtenbroek en daarin is op een specifieke plek binnen de bestemming Bedrijf, afwijkend gebruik toegestaan voor sportieve dagrecreatie (vormen van dagrecreatie met een sportief karakter, zoals veldsport, tennis en midgetgolf en zaalsport;). Er kan dus een planologische procedure nodig zijn. Lees hier meer.

Structuurplan:

Dit deel van de Zwartewaterzone is centrumstedelijk gebied en geschikt voor voorzieningen op stedelijk niveau en als broedplaats voor innovatieve functies.

Ruimtelijke aandachtspunten:

  • Inpassing: Het terrein meer open en openbaar maken is gewenst. Dat betekent relaties leggen (fysiek en programmatisch) met het water en de woonwijk.
  • Verkeer: Auto-ontsluiting vanaf de Industrieweg is mogelijk. Dit is wel een hoofdfietsroute en het is wenselijk de inrichting van de Industrieweg meer op fietsers af te stemmen. De parkeerverordening 2016 is van toepassing.
  • Milieu: Vanuit milieu is dit een geschikte locatie. In verband met de naastgelegen woonwijk kan overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.