Bosgedeelte

Na het Parkgedeelte kwam in 1978 de eerste uitbreiding van Kranenburg: het Bosgedeelte. In dit gedeelte is het mogelijk om, zoals de naam al aangeeft, in het bos begraven te worden. In een natuurlijk bos. Omgeven door grote eeuwenoude bomen. In de tijd dat het landgoed Kranenburg (gebouwd rond 1375 en afgebroken in 1844) nog in gebruik was, werd het hout uit het bos gebruikt voor palen, bouwmateriaal, brandhout en dergelijke. Elke tien jaar werden de takken afgezaagd waardoor hakhout ontstond.

Eeuwenoud

De bomen die nu in het bos staan, zijn dus zo’n honderd jaar oud. Maar de boomstronken met hun wortels veel ouder: tussen de tweehonderd en driehonderd jaar. De beuken aan de beukenlaan, een laan die nog goed zichtbaar is, zijn ongeveer tweehonderd jaar oud.

Twee categorieën

 In de eerste jaren van deze uitbreiding konden mensen kiezen voor twee categorieën graven.

  • Bij een eerste categorie mocht de steen iets groter zijn dan bij een tweede categorie.
  • Een graf uit de eerste categorie was dan ook duurder dan die uit de tweede.