Hagenpark

Het Hagenparkgedeelte vormde na het Bosgedeelte de tweede uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg. Dit deel is in 1992 in gebruik genomen. De naam ‘Hagenpark’ is afgeleid van de hier geplante hagen. De hoge strakke hagen hebben rode bladeren, de golvende hagen hebben groene bladeren.

Overblijfsel landgoed

De grote eikenbomen die in dit gedeelte staan, zijn nog een overblijfsel van het landgoed Kranenburg. De grootste is de Quercus Robur, oftewel Zomereik. Deze boom is maar liefst 350 jaar oud. In het Hagenparkgedeelte is een vijver aangelegd in de vorm van een gestileerde lelie. De bron van de vijver symboliseert de oorsprong van het leven. Het water stroomt weg zoals ook het leven geleefd wordt. Het verval in de vijver staat symbool voor het leven dat niet altijd even vlak/vlekkeloos verloopt. Staand bij de bron kun je het eind van de vijver niet zien. Net zoals het leven zelf. Bij het begin daarvan, bij de geboorte, is het leven ook niet te overzien.