Overige begraafplaatsen

In Zwolle zijn 9 begraafplaatsen. Er zijn particuliere begraafplaatsen en begraafplaatsen die door de gemeente worden beheerd. Op begraafplaats Kranenburg staat het enige Zwolse crematorium.

Gemeentelijke begraafplaatsen

  • Begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg 5
  • Begraafplaats, Meppelerstraatweg (hoek Molenkampsweg)
  • Begraafplaats Voorst, Ridder Zwederlaan (Westenholte)
  • Begraafplaats Windesheim, Pastorieweg (Windesheim)
  • Begraafplaats Het Heilige Kruis

Begraafplaats Meppelerstraatweg

Deze begraafplaats bestaat sinds 1826 en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats in Zwolle. Onder andere de dichter Rhijnvis Feith ligt hier begraven. Sinds 1954 worden op de begraafplaats Meppelerstraatweg geen nieuwe graven meer uitgegeven. Bijzettingen in familiegraven kunnen nog wel als er nog plaats is in het graf. De aula is niet meer in gebruik.

Begraafplaats Voorst

Deze begraafplaats is in 1933 aangelegd, in de vorm van een pauwenstaart. Dit gebeurde in opdracht van de toenmalige gemeente Zwollerkerspel. Met de gemeentelijke herindeling in 1967 ging de begraafplaats Voorst over naar Zwolle. Op Voorst worden voornamelijk bewoners van Westenholte begraven. Het voorzieningenniveau is minimaal, er is alleen een kleine wachtruimte. Op deze begraafplaats woren geen diensten meer gehouden. Wel kan op deze begraafplaats een klok worden geluid.

Begraafplaats Windesheim

In 1917 nam gemeente Zwollerkerspel de begraafplaats Windesheim over van de Nederlandse Hervormde kerk. Er worden voornamelijk overledenen uit het dorp Windesheim begraven. Op het oude gedeelte van de begraafplaats kan er alleen worden bijgezet als er nog plaats is in het graf. Er worden nog wel nieuwe graven uitgegeven. Ook is er een afzonderlijk gedeelte voor urnengraven. Op deze begraafplaats is geen aula, alleen een overkapping om te schuilen bij slecht weer.

Begraafplaats Het Heilige Kruis

In 1377 werd het Buitengasthuis (ook wel genaamd 'Ten Hilligen Cruce' = Heilig Kruis) ver buiten de toen bestaande stad gesticht, voor de lepralijders (melaatsen). Naast het gasthuis werd 2 jaar later een kapel gebouwd, die in 1703 tijdens een storm instortte. In en rond deze kapel werden de overledenen van het gasthuis begraven. Daarmee is deze begraafplaats de oudste, nog bestaande begraafplaats die buiten een kerk ligt. In 1960 heeft de gemeente Zwolle de begraafplaats gesloten verklaard.

Particuliere begraafplaatsen en crematorium

In Zwolle zijn er naast de gemeentelijke begraafplaatsen ook particuliere begraafplaatsen. En er is een particulier crematorium op het terrein van begraafplaats Kranenburg.