Parkgedeelte

Het parkgedeelte vormt het oudste deel van de begraafplaats. Dat kun je terugzien aan hoe het Parkgedeelte is aangelegd: aan de hand van een klassenstelsel. Mensen kregen vroeger een graf dat paste bij hun maatschappelijke klasse. Bij de aanleg van de begraafplaats werd daar ook rekening mee gehouden. Er waren zes klassen: een hoofdklasse en de klassen 1 tot en met 5. Aan de afmetingen van het graf en de grootte van het gedenkteken kon je die klassen herkennen. De rijkste mensen lagen in de hoofd- en eerste klasse, iets minder rijke in de tweede en zo verder.

In de loop der jaren verdween langzaam maar zeker de klassenmaatschappij. Toen de gemeente in 1978 het Bosgedeelte van de begraafplaats in gebruik nam, is het klassensysteem dan ook formeel afgeschaft. Het klassenstelsel is en blijft wel herkenbaar in het Parkgedeelte. Dat komt door de bestaande structuur en de aanduiding van de verschillende rijen. Het woord ‘klasse’ is vervangen door ‘rij’. Het is de bedoeling van de gemeente om het Parkgedeelte in die oude, oorspronkelijke sfeer te houden. Toen het klassensysteem werd opgeheven zijn de tarieven voor de hele begraafplaats gelijkgetrokken. Alle rijen in dit gedeelte zijn tegenwoordig dan ook even fraai, met mooie grote bomen en struiken en natuurlijke groene paden