Zoeksysteem graven

De gemeente Zwolle houdt de administratie bij van de gemeentelijke begraafplaatsen Kranenburg, Voorst, Windesheim en Meppelerstraatweg (ook wel de oude begraafplaats genoemd). Zo wordt er bijgehouden welke persoon op welke plaats ligt begraven. Door het digitale zoeksysteem is het mogelijk deze gegevens zelf op te zoeken.

Plattegrond

Op de plattegrond ziet u dan waar het graf van de persoon is die u zocht. Als er een foto van het gedenkteken op het graf beschikbaar is, wordt deze ook getoond. De plattegrond met daarop de gegevens kunt u printen. Met deze plattegrond kunt u bij een bezoek aan de begraafplaats het graf makkelijk vinden. Het crematorium Kranenburg en de omliggende urnentuin zijn niet in beheer van de gemeente. Informatie hierover kunt u alleen verkrijgen bij het crematorium, telefoonnummer (038) 454 89 48.

Gebruiksaanwijzing

In het zoeksysteem vult u de naam van de overledene in zonder voorvoegsels (van der, de, etc). Bij vrouwen is meestal alleen de meisjesnaam opgenomen. U kunt dan niet op de getrouwde naam zoeken. Als het aantal treffers hoog is, kunt u met de knop ‘uitgebreid zoeken’ meer zoekgegevens invoeren. Nadat u de extra gegevens heeft ingevuld, klikt u op de knop ‘wijzig’. Hierdoor wordt aangegeven hoeveel treffers voldoen aan de ingevulde zoekgegevens. Met de knop ‘toon lijst’ wordt dan vervolgens de lijst met het aantal treffers getoond. In de lijst worden symbolen gebruikt.

☼ = geboortedatum
† = overlijdensdatum, als deze niet bekend is, is hier de begraafdatum vermeld

Tot 2000 werden in de begraafplaatsadministratie beperkte gegevens bijgehouden. Zo zijn voornamen zelden volledig of wordt als overlijdensdatum de begraafdatum genoemd. Als u onjuistheden aantreft, kunt u dit doorgeven aan:

de begraafplaatsadministratie,
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

of via het contactformulier

of telefonisch (038) 498 24 85.

Grafnummer

Op alle begraafplaatsen is het nummer van het graf in de linkerzijde van het gedenkteken, op een hoogte van ongeveer 50 cm, aangebracht. Het nummer is de laatste vier cijfers van het vermelde grafnummer. Op de begraafplaats Kranenburg geven de eerste twee letters het gedeelte van de begraafplaats aan waar het graf zich bevindt:

  • BO = Bosgedeelte
  • PA = Parkgedeelte
  • HA = Hagenpark
  • PB = Parnassusberg

De middelste posities geven de rij in het betreffende gedeelte aan. Op de begraafplaatsen Voorst en Windesheim is de eerste positie van het grafnummer 0. Daarna volgt een letter. Deze letter geeft de rij aan waarin het graf ligt. De laatste vier cijfers is het nummer van het graf. Op de begraafplaats Meppelerstraatweg heeft het grafnummer eerst een cijfer en letter combinatie. Dit geeft het vak aan waarin het graf ligt. Na deze twee posities volgt de letter van de rij waarin het graf ligt. De laatste vier cijfers geven het nummer van het graf aan.