Collega's ontwijken papier dat naar hen toe wordt gegooid.

pen iconLid adviescommissie cultuur

We zijn op zoek naar een lid voor de Adviescommissie Cultuur. De Adviescommissie Cultuur bestaat uit onafhankelijke adviseurs die het college van burgemeester en wethouders adviseert over verschillende cultuursubsidies.

Vacature kenmerken

Afdeling 

Ruimte en Economie

Werk- en denkniveau 

HBO / WO

Sluitingsdatum

3-12-2023

Werkomgeving

Zwolle is een groeistad met ruim 130.000 inwoners. De verwachting is dat de stad zal groeien naar ca. 160.000 inwoners in 2040. Eén van onze ambities is om een bloeiend aanbod van kunst en cultuur te hebben, houden en vernieuwen, passend bij een stad van formaat. In Zwolle vinden wij kunst en cultuur van groot belang voor een vitaal leefklimaat van de stad, nu en in de toekomst. Onze ambities hebben we vastgelegd in het Culturelel Perspectief Zwolle 2040. Wij willen nu stappen zetten zodat onze actuele strategische- en beleidskeuzes óók over tien jaar nog relevant zijn. Wij werken daarom samen met culturele partners en instellingen, cultuurmakers, creatieve ondernemers en kunstenaars aan behoud en vernieuwing. Heb jij zin om daar een bijdrage aan te leveren? 
We zijn op zoek naar een lid voor de Adviescommissie Cultuur. De Adviescommissie Cultuur bestaat uit onafhankelijke adviseurs die het college van burgemeester en wethouders adviseert over verschillende cultuursubsidies. 
We zijn in 2023 begonnen met het invoeren van een vierjarige subsidiesystematiek; de Zwolse culturele basisinfrastructuur (de Zwolse BIS). Per 2025 start een nieuwe vierjarige subsidieperiode waarvoor instellingen die willen behoren tot de Zwolse BIS begin 2024 een aanvraag kunnen indienen. In het voorjaar van 2024 worden de vierjarenplannen voorgelegd aan de adviescommissie cultuur.
Daarnaast adviseren leden van de Adviescommissie Cultuur ook over de interdisciplinaire projectsubsidie regelingen Kunstactiviteiten en Kunstevenementen. Het is mogelijk dat leden van de Adviescommissie Cultuur in meerdere commissies plaatsnemen.

Wat ga je doen

 • Lezen en beoordelen subsidieaanvragen
 • Deelnemen aan vergaderingen waarin de subsidieaanvragen behandeld worden
 • Bezoeken van voorstellingen, tentoonstellingen, musea, festivals en andere culturele projecten en instellingen in Zwolle
 • Eventueel visitatiegesprekken voeren met instellingen die deel uit maken van de Zwolse BIS

Gevraagde expertise/talenten/competenties

 • Jij beschikt over een goed analytisch vermogen
 • Jij bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de culturele sector van Nederland en het buitenland
 • Jij hebt affiniteit met en kennis van de Zwolse culturele infrastructuur
 • Jij bent expert op één of meerdere van onderstaande gebieden:
  • Community art, theater, dans, muziek (klassiek, pop), cultuureducatie, beeldende kunst, literatuur, urban cultuur, debat, film, fotografie, design en digitale cultuur.
 • Jij beschikt daarnaast ook over discipline overstijgende kennis van bijvoorbeeld bedrijfsvoering, talentontwikkeling, evenementen, cultuureducatie, marketing, publieksbereik, creatieve onderwijs en diversiteit en inclusie
 • Jij bent in staat een eigen onafhankelijk oordeel te vormen en dat met heldere argumenten te onderbouwen. Je kunt vervolgens in samenspraak met andere commissieleden tot goed gemotiveerde adviezen komen.

Inzet

Het aantal vergaderingen verschilt per jaar, gemiddeld 4 per jaar.
Maar voor 2024 ligt het zwaartepunt van de tijdsinvestering in de maand mei met circa 3 à 5 vergaderingen.

Vergoeding

Per vergadering / dagdeel is er een vacatievergoeding van € 247,57.
Eventuele reiskosten kunnen gedeclareerd worden.   

Interesse?

Reageren kan tot en met 3 december 2023. Je kunt solliciteren met een korte motivatie en CV. Geef in je reactie duidelijk aan welke expertise je meebrengt. 
We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van commissies.

Het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 is hier te lezen: 
Cultureel perspectief 2040 | Gemeente Zwolle

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Siera Wiersma
Beleidsadviseur Cultuur
S.Wiersma@zwolle.nl
06 – 21 68 42 84

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle