Maak artikel 1 zichtbaar

Kunstontwerp van Afke van Halen wint de wedstrijd 

Wie maakt Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kon deze indienen. Uit de inzendingen heeft de jury inmiddels drie ontwerpen gekozen. Tot 1 juni 2019 konden Zwollenaren hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Van de in totaal 423 uitgebrachte stemmen, werden er 172 uitgebracht op het ontwerp van Afke van Halen.  De kunstenaar krijgt nu budget om het idee daadwerkelijk uit te voeren.

De andere twee ontwerpen waarop gestemd kon worden waren het Pasfotoproject van Fabriek Fanatiek en De Stille Trom (101 stemmen) en Video Installatie van Simone Peelen (150 stemmen).

Het is de bedoeling dat het kunstwerk half september een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.  

Zwolle heeft een bijzondere band met de Grondwet. Zwollenaar Thorbecke, legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in Artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Artikel 1 luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Het volledige artikel en meer informatie over de grondwet, lees je hier: www.denederlandsegrondwet.nl.

De ontwerpen

Hieronder volgt een korte presentatie van de drie ontwerpen waarop kon worden gestemd. De volledige tekst is te lezen in het pdf bestand onder deze korte presentatie.

Fabriek Fanatiek en De Stille Trom – Pasfotoproject

Bij het maken van een pasfoto krijg je vaak 4 of 8 stuks in een mapje. Je levert er voor je paspoort één bij het stadskantoor in. In de wachtkamer vragen we om één van de ‘overige’ pasfoto’s in te leveren voor het kunstproject. Zo verzamelen we in dit voortraject een diverse steekproef van Zwolle. We maken van deze foto’s een vertaalslag in foto’s, tekeningen en schilderijen. Zo ontstaat een mix van technieken en mensen die gezamenlijk staan voor de diversiteit in de gemeente Zwolle. De illustraties vormen gezamenlijk de waarde van artikel 1: de diversiteit, de gelijkwaardigheid en de eenheid. Tegelijkertijd is het een verwijzing naar een plek die onlosmakelijk verbonden is met het registreren en identificeren van inwoners van de gemeente.

Techniek & materiaal: een hoogwaardige print bevestigd op houten of stenen ondergrond. De print is een registratie van portretten die met verf, inkt, potlood en collage technieken gemaakt zijn.

Jury commentaar bij ontwerp van Fabriek Fanatiek
De jury was met name enthousiast omdat in dit ontwerp de diversiteit goed zichtbaar gemaakt wordt. Deze diversiteit wordt versterkt door de keuze voor het gebruik van verschillende stijlen, zowel de oorspronkelijke pasfoto’s als ook een creatieve vertaling daarvan in getekende, geknipte en geschilderde portretten. Ook de tekst van Artikel 1 komt terug in het werk. Verder is de jury gecharmeerd van het participatieve karakter van het werk: alle Zwollenaren kunnen meedoen. En de jury vindt het spannend dat in deze tijden waarin privacy een belangrijk onderwerp is, Zwollenaren gevraagd worden om hun foto’s rechtenvrij ter beschikking te stellen en hen zo te vragen deel te nemen aan de publieke ruimte.

Afke van Halen – Beeldengroep

Als beeldhouwer werk ik in hout, klei en brons. Voor dit kunstwerk zou ik in de basis hout gebruiken. Waarom hout? Als beeldhouwer was hout ‘mijn eerste grote liefde’: het is van oorsprong levend materiaal, heel puur en eerlijk. Maar het is ook vergankelijk, wat eigenzinnig en soms heel grillig en lastig om mee te werken. Bijna menselijk dus.

Wat wil ik maken? Een groepje zeer diverse mensbeelden gemaakt uit boompjes en takken. Ze ogen oud en jong, soms schattig, soms grillig of lelijk, soms aanraakbaar, soms juist stekelig. Ik laat het aan de kijker over wie hij of zij er in herkent. In en tussen de houten mensbeelden zitten kleine spiegeltjes verstopt die de kijker een blik op zichzelf gunnen, of op zijn of haar naaste. Kortom, reflectie alom rond artikel 1 en de mensen om ons heen.
Tot slot zal ik de volledige tekst van artikel 1 verwerken in de beeldengroep. De woorden worden op een lichte achterwand achter de beelden gemonteerd.

Jury commentaar bij ontwerp van Afke van Halen
De jury was met name enthousiast vanwege de het gekozen materiaal en de symboliek die het gebruik van hout met zich meebrengt: ieder mens is uit ander hout gesneden. Bovendien vormt het hout een organische tegenhanger in de ietwat steriele omgeving van het stadskantoor. Ook het gebruik van de  spiegeltjes in het ontwerp draagt bij aan de zeggingskracht.

Simone Peelen – Video-installatie

Voor het kunstwerk in het Stadskantoor wil ik graag een video-installatie creëren met een scherm van ongeveer 4 x 2 meter. Dit scherm hangt op de glazen wand bij de wachtruimte. Het beeld bestaat uit allemaal Zwollenaren die in een benauwde abstracte glazen rechthoek hun eigen ding doen. Alsof het de normaalste zaak is manoeuvreren ze zich als zwevende astronauten om elkaar heen. Ook zijn er bekende Zwollenaren die langs zweven, zoals bijvoorbeeld Herman Brood, Erben Wennemars en natuurlijk Johan Thorbecke. Omdat de personen heel dicht op elkaar zitten zou je denken dat ze claustrofobisch worden en het niet meer aankunnen. Maar integendeel, ondanks de drukte is het een sereen beeld. Iedereen verdraagt elkaar. Met dit werk wil ik laten zien dat Zwolle als een van de besten Artikel 1 van de grondwet kan uitvoeren. In mijn film wil ik deze Zwolse tolerantie laten zien op een speelse en niet te beladen manier.

Het kunstwerk moet ervoor zorgen dat mensen hun mobiele telefoon wegleggen en kijken naar wat hier allemaal op het scherm gebeurt, terwijl ze wachten in het stadskantoor.

Jury commentaar bij ontwerp van Simone Peelen
De jury was met name enthousiast vanwege de gekozen vorm; eigentijdse videokunst/animatie. Ook wordt in het ontwerp duidelijk gemaakt dat het samenleven met verschillende mensen dicht op elkaar, soms ook lastig kan zijn of zoals Simone Peelen schrijft: een claustrofobisch gevoel kan geven.

De volledige uitleg bij de ontwerpen: de_drie_ontwerpen_artikel_1.pdf

 

Impressies en beelden van de ontwerpen

Fabriek Fanatiek en De Stille Trom - Pasfotoproject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afke van Halen - Beeldengroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Simone Peelen - Video-installatie