Mantelzorgmonitor 2018

Onderzoek

De gemeente Zwolle zet diverse maatregelen in om mantelzorgers te ondersteunen, onder andere via het steunpunt Mantelzorg en de Sociale Wijkteams. Om inzicht te krijgen in hoeverre mantelzorgers hiermee worden bereikt en of de ondersteuning hen helpt, voert de gemeente sinds 2016 elke twee jaar een onderzoek uit, de zogenoemde mantelzorgmonitor.
Net als in 2016, is een vragenlijst uitgezet onder vijfduizend leden van het Zwols burgerpanel. In totaal 655 mantelzorgers hebben deze vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn registratiegegevens van het Steunpunt Mantelzorg en OZOverbindzorg gebruikt voor het onderzoek.

Resultaten

De mantelzorgmonitor geeft inzicht in de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning, de mate waarin zij ondersteuning gebruiken en hun ervaringen hiermee. Ook besteedt de monitor aandacht aan kwetsbare mantelzorgers, zoals zij die intensief mantelzorg verlenen en mantelzorgers met een slechte gezondheid.
Het algemene beeld is dat, vergeleken met 2016, een groter aandeel van de mantelzorgers gebruik maakt van de geboden ondersteuning, mantelzorgers  iets tevredener zijn over deze ondersteuning en dat minder mantelzorgers zich (zwaar) overbelast voelen.

De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

rapport_mantelzorgmonitor_2018_def.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).