Mathijs Triou

Strategisch adviseur

Vanuit het team economie is Mathijs Triou de schakel tussen de gemeente Zwolle en Regio Zwolle: de bestuurlijke samenwerking tussen 22 gemeenten en 4 provinciebesturen.

Wat houdt jouw functie in?

‘Als programmamanager economie maak ik deel uit van het Regio Zwolle Bureau. Zo vorm ik de schakel tussen het team economie van de gemeente Zwolle en de regio. De gezamenlijke ambities van deze regio zijn voor economie vastgelegd in de Economische Agenda. Daarin staan de belangrijke sectoren voor onze regio - Kunststoffen, Health en Agri & Food - beschreven, net als veelbelovende sectoren, waaronder logistiek, E-commerce en slimme maakindustrie. Daarnaast focussen we ons op belangrijke thema’s als human capital, innovatie, vernieuwend ondernemerschap en circulariteit.

Samen met de andere afgevaardigden in het Regio Zwolle Bureau, probeer ik daar waar kansen liggen voor deze sectoren en thema’s de gemeentes te laten samenwerken. Onderling én met ondernemers en onderwijsinstellingen. Dat betekent in de praktijk veel vergaderen, overleggen en verbindingen leggen, bijvoorbeeld met de Economic Board en de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Kennispoort Regio Zwolle die ondernemers op weg helpt bij het innoveren, vernieuwen en internationaal ondernemen.’

Mathijs is het eerste aanspreekpunt voor: